Subsidie aanvragen voor nieuwe Cultuurnota vanaf 16 december

Subsidie aanvragen voor nieuwe Cultuurnota vanaf 16 december

Alle professionele cultuur- erfgoedinstellingen uit de provincie en gemeente Groningen kunnen vanaf 16 december 2023 subsidie aanvragen voor de beleidsperiode 2025-2028. Geïnteresseerde instellingen kunnen dan een aanvraag indienen via de website www.cultuurnotagroningen.nl.

Culturele diversiteit

De subsidieregeling 'Kadernota Cultuur 2025-2028' van de provincie Groningen is een structurele, meerjarige subsidie die moet zorgen meer culturele diversiteit, het toegankelijker maken van kunst en erfgoed en het stimuleren van vernieuwing binnen de sector.

Subsidie aanvragen

Geïnteresseerde instellingen kunnen vanaf zaterdag 16 december subsidie aanvragen via een online portaal op www.cultuurnotagroningen.nl. Hier is ook meer informatie te vinden. Een aanvraag indienen kan tot en met 31 januari 2024. Dit geldt zowel voor een subsidie bij de provincie als de gemeente Groningen. Alleen professionele instellingen komen voor subsidie in aanmerking. 

Informatiebijeenkomst 14 december

Tijdens een bijeenkomst in het Forum op 14 december kregen geïnteresseerden meer informatie over de beleidsdoelen, procedure en het tijdpad van de regeling. Tjeerd van Dekken (gedeputeerde Kunst & Cultuur) en Kirsten de Wrede (wethouder Cultuur) gaven een toelichting op de komende beleidsperiode. Ook was er ruimte voor het stellen van vragen en discussie. Er waren meer dan 125 geïnteresseerden uit de Groningse cultuursector aanwezig.

Cultuurnota

Elke vier jaar maken de provincie en de gemeente Groningen in nauwe samenwerking een Cultuurnota. Hierin staat het cultuurbeleid in onze provincie omschreven. Met deze subsidieregelingen willen de provincie en gemeente het cultureel aanbod en historisch erfgoed verbeteren en behouden. De provincie en gemeente hebben hun eigen regeling voor het subsidieproces. Om het aanvraagproces zo eenvoudig mogelijk te maken, werken de overheden met één aanvraagprocedure.