Start participatietraject Lelylijn

Start participatietraject Lelylijn

Vanaf vandaag kan iedereen die dat wil meedenken over de plannen voor de Lelylijn. Via de website www.lelylijnraadpleging.nl kan een online raadpleging worden ingevuld. Dit is het eerste onderdeel in een breder participatietraject rondom de nieuwe spoorverbinding tussen het Noorden en de Randstad. De uitkomsten daarvan zullen bestuurders gebruiken bij de keuzes die over de Lelylijn worden gemaakt. De aftrap van het participatietraject voor de Lelylijn werd vanmiddag gegeven op ROC Friese Poort in Emmeloord.

spoorlijn

Raadpleging

De online raadpleging stelt inwoners vragen over de voorkeuren en waarden voor de Lelylijn. Inwoners worden meegenomen in verschillende dilemma’s van de overheid: Op hoeveel stations moet de trein stoppen? Hoeveel treinen per uur moeten er over de Lelylijn gaan rijden? Wat zou de reistijd van de snelste trein moeten zijn tussen Groningen/ Leeuwarden en Amsterdam? Dit levert een scherp beeld op van voorkeuren, gemeenschappelijke waarden en zorgen. De enquête staat open van maandag 6 februari tot vrijdag 31 maart. De eerste resultaten worden waarschijnlijk voor de zomer openbaar gemaakt.

Breder traject

De online raadpleging is een initiatief van het Rijk en de provincies Groningen, Fryslân, Drenthe, Flevoland, gemeenten Leeuwarden, Groningen, Assen en Emmen. Dit zijn de noordelijke overheden die de regio vertegenwoordigen bij het onderzoek naar de Lelylijn. Zij hebben afgesproken dat inwoners al direct vanaf het begin betrokken worden bij het maken van die plannen. Dat is bijzonder omdat het de eerste keer is dat inwoners op deze manier in de onderzoeksfase van een groot infrastructureel project betrokken worden. Het participatietraject stopt niet bij de online raadpleging. Gedurende de hele looptijd van het onderzoek naar de Lelylijn zullen inwoners betrokken worden. Op welke wijze hier een vervolg aan wordt gegeven, zal nog met alle betrokken partijen worden besproken.

Stand van zaken

Het kabinet heeft in het coalitieakkoord opgenomen dat er 3 miljard euro is gereserveerd om met medefinanciering van de regio en Europese fondsen de Lelylijn aan te leggen. Hoe de Lelylijn precies moet gaan lopen is nog niet besloten. De plannen voor de Lelylijn moeten nog verder worden uitgewerkt en een definitief besluit voor de aanleg van de Lelylijn moet nog worden genomen. Doel is om in het najaar van 2024 samen met de regio een voorkeursvariant te hebben vastgesteld waarvoor de bijbehorende financiering is gevonden.