Landschap in kaart gebracht

Landschap provincie Groningen

Landschap in kaart gebracht

Hoe staat het landschap in de provincie Groningen ervoor? In de Landschapsmonitor zijn de typische Groninger landschapskenmerken, zoals houtsingels, oude dijken, wierden en linten in kaart gebracht en nu voor iedereen in te zien op www.destaatvangroningen.nl.  

Veranderingen 

De Landschapsmonitor biedt veel feitelijke informatie van landschapselementen, waarbij vergelijkingen zijn gemaakt met luchtfoto's en kaartmateriaal. Met gebruik van deze informatie kunnen provincie, gemeenten en landschapsorganisaties hun beleid eventueel aanpassen of aanscherpen als dat nodig is. Een belangrijk doel hierbij is het behouden en het op een goede manier doorontwikkelen van het karakteristieke Groninger landschap. De Landschapsmonitor is daarnaast ook heel nuttig voor iedereen die met, in en voor het landschap werkt of belangstelling heeft voor het Groninger landschap.  

Nog veel meer

Deze landschapsmonitor is tot stand gekomen dankzij het programma Erfgoed, Ruimtelijke kwaliteit en Landschap. De Staat van Groningen biedt overigens nog heel veel meer informatie over andere provinciale beleidsonderwerpen, zoals onder andere natuur, erfgoed, landbouw, mobiliteit en milieu.

Bekijk de Landschapsmonitor op De Staat van Groningen