Scholieren maken door spel kennis met provinciale politiek

Jongeren kunnen sinds begin dit jaar ervaren hoe in de provincie besluiten worden genomen. Dat gebeurt aan de hand van een spel van ProDemos. Midden in de Statenzaal van de provincie ligt een gekleurd kleed met daarop de kaart van Groningen. Daaromheen zit een groep jongeren die bepaalt hoe onze provincie ingericht wordt. Met het spel wil ProDemos laten zien hoe de provinciale democratie werkt. Scholen die het spel willen spelen kunnen zich aanmelden via de website van ProDemos.  

Jongeren spelen provinciespel

Extra vliegveld

Tijdens het spel nemen scholieren plaats op de stoelen waar normaal de leden van Provinciale Staten zitten. Net als in Provinciale Staten vormen ze fracties en gaan ze met elkaar in debat. Om de beurt kunnen ze voorstellen doen om de provincie te verbeteren. Zo kunnen ze pleiten voor een extra vliegveld, nieuwe huizen, een zorgplein of een nieuwe treinverbinding. In een tweede ronde moeten de partijen compromissen sluiten met elkaar. De boodschap voor de leerlingen is dat je in de Nederlandse democratie als partij nooit een absolute meerderheid krijgt en je altijd water bij de wijn moet doen. Aan het eind van een bijeenkomst wordt leerlingen altijd gevraagd of ze geïnteresseerd zijn de politiek in te gaan. Dat levert nog wel eens nieuwe leden voor politieke partijen op.

Aanmelden

Scholen die het spel willen spelen kunnen zich aanmelden via de website van ProDemos .