Sandra Korthuis benoemd tot waarnemend burgemeester gemeente Veendam

Sandra Korthuis is door commissaris van de Koning René Paas benoemd tot waarnemend burgemeester van de gemeente Veendam. De benoeming vond plaats in het provinciehuis, na overleg met de fractievoorzitters van de gemeente Veendam. De benoeming gaat in met ingang van 25 juli 2023 en geldt tot het moment waarop een burgemeester is benoemd door de Kroon. 

Korthuis (1959) was tot begin april 2023 waarnemend burgemeester in de gemeente Ooststellingwerf (provincie Fryslân). In de periode daarvoor heeft zij veel ervaring op gedaan als bestuurder en toezichthouder. 

De vacature in de gemeente Veendam is ontstaan na het vertrek van Berry Link op 1 juli 2023.