Samenwerking voor duurzamer asfalt in het Noorden

De provincie Groningen heeft het asfaltconvenant ondertekend. Met dit convenant spreken overheden, brancheorganisaties en marktpartijen de intentie uit om meer samen te werken in de asfaltketen. Ze zetten onder andere in op het gebruik van minder soorten asfalt, duurzamer asfalt, anders produceren en hergebruik. In het convenant staan ook afspraken over het verduurzamen van de noordelijke asfaltcentrales. Gedeputeerde Johan Hamster ondertekende de overeenkomst namens de provincie.

Samenwerking voor duurzamer asfalt in het Noorden

De provincie Groningen heeft het asfaltconvenant ondertekend. Met dit convenant spreken overheden, brancheorganisaties en marktpartijen de intentie uit om meer samen te werken in de asfaltketen. Ze zetten onder andere in op het gebruik van minder soorten asfalt, duurzamer asfalt, anders produceren en hergebruik. In het convenant staan ook afspraken over het verduurzamen van de noordelijke asfaltcentrales. Gedeputeerde Johan Hamster ondertekende de overeenkomst namens de provincie.

Verkleinen milieu-impact

Infrastructuurprojecten hebben een grote milieu-impact door de gebruikte grondstoffen en CO2-uitstoot. Door de asfaltproductie te verduurzamen kan de provincie de impact op het milieu verkleinen. In het convenant staat onder andere dat 'we streven naar minder asfaltsoorten, gebruik van duurzamere materialen, uitfasering van blanke bitumen, inzet van biobased bindmiddelen, lagere productietemperaturen en meer hergebruik van bestaand asfalt'. Momenteel voldoet de provincie in de aanbesteding van infraprojecten al aan de eisen die in het convenant gesteld worden. Een gezamenlijk perspectief tot verduurzaming biedt zekerheid voor de komende jaren.

Zekerheid voor de sector

De asfaltcentrales in Westerbroek, Staphorst en Kootstertille kunnen investeren in vernieuwing nu ze weten dat er een markt is voor duurzamer asfalt. Ook infrabedrijven krijgen meer zekerheid om duurzaamheidsdoelstellingen te behalen en de prijsconcurrentie ten koste van het milieu te verminderen.

Ondertekenaars

Het asfaltconvenant is ondertekend door overheden, brancheorganisaties en marktpartijen in de noordelijke provincies.

  • De provincies Groningen, Drenthe en Frysl├ón
  • De steden Groningen, Assen en Leeuwarden
  • Bouwend Nederland, NL Ingenieurs, Circulair Friesland
  • De noordelijke asfaltcentrales in Staphorst, Kootstertille en Westerbroek
  • Diverse marktpartijen, zoals Roelofs Groep