Rondleidingen bij Dubbele Dijk druk bezocht

Rondleidingen bij Dubbele Dijk druk bezocht

Ruim dertig inwoners en andere belangstellenden kregen op zaterdag 13 mei een rondleiding bij de Dubbele Dijk. De excursie begon met een bezoek aan het proefgebied voor zilte teelt en aquacultuur. Op de zeedijk kregen de bezoekers uitleg over het onderzoek naar de kleikern en de getijdenduiker.

Rondleiding Wadwier

Gert Noordhoff van de provincie nam de groep mee naar de proefvelden van de universiteit. Daar wordt onderzoek gedaan wordt naar bodemverbetering en de teelt van zouttolerante gewassen. Hessel Altenburg van het project Wadwier vertelde enthousiast over de teelt van zeewier bij nieuwe waterbassins. Via de dijkweg liepen de bezoekers vervolgens naar het zuidelijk deel van de Dubbele Dijk. Daar vertelden Mark Klein Breteler van Deltares en Kees de Jong van Waterschap Noorderzijlvest over de kleiproeven, waaronder het onderzoek naar de sterkte van de kleikern van de zeedijk. Tot slot vertelde Bert Katerborg van de provincie meer over de werking en bouw van de getijdenduiker.

Inloopbijeenkomst

Deze onderwerpen kwamen ook terug tijdens de inloopbijeenkomst op 20 juni in het dorpshuis van Bierum. Ruim twintig inwoners gingen er in gesprek met medewerkers van het waterschap en de provincie over onder meer de veiligheid van de dijk en verzilting van landbouwgrond. Ook maakten ze kennis met de vele toepassingen van zeewier bij de stand van het project Wadwier.