Rijk en provincie zoeken naar oplossingen voor gevolgen hoge energieprijzen

Rijk en provincie zoeken naar oplossingen voor gevolgen hoge energieprijzen

Een delegatie van het provinciebestuur en het industriële bedrijfsleven van Groningen heeft spoedoverleg gevoerd met minister Micky Adriaansens van Economische Zaken, over de extreem hoge energieprijzen. "De minister herkent onze zorgen. Ze is bereid samen met ons te zoeken naar oplossingen," zegt gedeputeerde IJzebrand Rijzebol.

Chemiepark Delfzijl

Door de hoge energieprijzen komen steeds meer industriële ondernemingen in de knel; niet alleen in onze provincie, maar ook op landelijk en Europees niveau. Tijdens het overleg op het departement in Den Haag is aandacht gevraagd voor de ernstige regionale gevolgen. De continuïteit van tientallen grote ondernemingen in onze provincie is in het geding,'' motiveert Rijzebol. Hij vreest voor een kaalslag in met name de chemische- en procesindustrie, met grote gevolgen voor de regionale economie en werkgelegenheid.

Crisisbeleid

De gedeputeerde voerde het overleg met de minister in Den Haag, samen met vertegenwoordigers van het Groningse bedrijfsleven; Cas König van Groningen Seaports, Frans Alting van Samenwerkende Bedrijven Eemsdelta, Edward Groen van Teijin Aramid en David Fousert van Royal Avebe. Zij wezen er in het gesprek op dat verschillende landen binnen de Europese Unie hun industrie financieel ondersteunen tijdens de energiecrisis, waardoor er geen 'gelijk speelveld' is.

Werkbezoek minister

De delegatie bood aan om mee te denken over oplossingen voor de problematiek. Te denken valt onder meer aan een praktisch en ruim gebruik van bestaande subsidieregelingen om verduurzaming en vergroening van de industrie te versnellen. Minister Adriaansens werkt op dit moment aan een nationaal programma voor de industrie. Ze staat open voor constructief overleg met het bedrijfsleven. Op 12 december komt de bewindsvrouw voor een werkbezoek naar Groningen.