Reitdiep-Zuid aantrekkelijker gemaakt voor weidevogels

Reitdiep-Zuid aantrekkelijker gemaakt voor weidevogels

Het project om de weidevogelreservaten Paddepoel en Koningslaagte bij Groningen aantrekkelijker te maken voor weidevogels, is gereed. Op vrijdag 14 oktober werd stilgestaan bij de afronding van het project, waarbij gedeputeerde Johan Hamster een van de windwatermolens in het gebied liet draaien. De afgelopen tijd zijn er verschillende maatregelen genomen om het water beter te beheren. Het project is gefinancierd uit het landschapscompensatieprogramma van TenneT en de provincie Groningen, na de bouw van de 380 kV hoogspanningsverbinding tussen Eemshaven en Vierverlaten.

Maatregelen

De verschillende inrichtingsmaatregelen zorgen ervoor dat het waterpeil in het gebied hoog blijft; water wordt beter aangevoerd en langer vastgehouden. Op deze manier blijft de bodem in de weidevogelreservaten nat en doordringbaar. Weidevogels kunnen daardoor ook tijdens droge periodes met hun lange snavels in de grond naar bodemleven zoeken. Dit vergroot het broedsucces van bedreigde weidevogels, zoals de grutto en de tureluur. 

Hoogspanningslijn Eemshaven - Vierverlaten

TenneT vervangt de oude hoogspanningsverbinding van 220 kilovolt (kV) tussen Eemshaven en Vierverlaten (bij Groningen) door een nieuwe 380 kV-verbinding (2020-2023). TenneT neemt de verbinding volgend jaar in bedrijf. De 220 kV-verbinding wordt daarna afgebroken. TenneT en de provincie Groningen investeren in totaal 14,9 miljoen euro in vijftig projecten rondom met landschap, natuur en cultuurhistorisch erfgoed. Dit gebeurt via het landschapsprogramma (2020-2028), in samenwerking met de gemeenten Eemsdelta, Het Hogeland, Groningen en het Westerkwartier, waterschap Noorderzijlvest, Het Groninger Landschap en de inwoners van het gebied.