Regionale overheden maken geen bezwaar tegen wijziging gasbesluit

Regionale overheden maken geen bezwaar tegen wijziging gasbesluit

De regionale overheden van Groningen maken geen bezwaar tegen het gewijzigde vaststellingsbesluit van het huidige gasjaar 2021-2022. Belangrijkste reden hiervoor is dat de risico’s van de verhoging vergelijkbaar zijn met de risico’s van het oorspronkelijke besluit en dat het Groningenveld nog steeds eind 2023 kan sluiten. Dit is van groot belang voor de inwoners van Groningen. 

Gaswinningslocatie Kolham

Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) verwacht dat het aantal bevingen met een winning van 4,5 miljard m³ niet toeneemt ten opzichte van de oorspronkelijke 3,9 miljard m³. Ook op het gebied van schade verwacht SodM een zeer klein verschil tussen het oorspronkelijke en het gewijzigde besluit. 

Versnelling versterking 

SodM concludeert wel dat de veiligheid van de inwoners van Groningen nog onvoldoende is geborgd, omdat er nog steeds adressen zijn die niet op norm zijn. SodM dringt dan ook aan op versnelling van de versterking. Mede omdat het tempo te laag is om de toegezegde einddatum van 2028 te halen. Over versnelling in de versterkingsaanpak is de regio al in gesprek met de staatssecretaris. Daarnaast controleert het ministerie van Economische Zaken en Klimaat op verzoek van de regio of de woningen en gebouwen die uit de risicoanalyse van TNO komen al in het versterkings-programma zitten. De regio wil zo snel mogelijk de veiligheid van de inwoners in beeld hebben. De punten van zorg die de regio heeft op dit punt worden verwoord in een regionale brief ( PDF-bestand, 190 KB) waarover de regio volgende week een besluit neemt. Die brief wordt dan verstuurd aan de staatssecretaris. 

Zo snel mogelijk sluiten van Groningenveld

De regio waardeert de inspanningen van de staatssecretaris om de in januari aangekondigde verhoging alsnog aanzienlijk te verlagen. Daarnaast kiest de staatssecretaris voor een scenario waarbij het nog steeds zijn doel is het Groningenveld in 2023 definitief te sluiten, ondanks de internationale crisis op dit moment. Het zo snel mogelijk sluiten van het Groningenveld is altijd de belangrijkste inzet geweest van de regio.