Regenboogvlag in top tijdens Internationale Dag tegen Homofobie en Transfobie

Regenboogvlag in top tijdens Internationale Dag tegen Homofobie en Transfobie

De provincie Groningen staat vandaag op 17 mei stil bij de Internationale Dag tegen homofobie, bifobie, interseksefobie en transfobie. Op deze dag vragen organisaties internationaal aandacht voor haat op grond van seksuele oriƫntatie, genderidentiteit, expressie en seksekenmerken. Gedeputeerde Tjeerd van Dekken hees om die reden de regenboogvlag bij de ingang van het provinciehuis aan het Martinikerkhof.

Belangrijk symbool

De dag staat bekend onder de Engelse afkorting IDAHOT, wat staat voor International Dag Against Homophobia en Transphobia. Op deze dag wappert bij ons de regenboogvlag omdat het een belangrijk symbool is dat bijdraagt aan de zichtbaarheid en acceptatie van lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgender- en intersekse-personen (lhbti'ers). De provincie Groningen vindt het belangrijk om actief uit te dragen dat discriminatie niet is toegestaan en iedereen zichzelf kan zijn in de samenleving. Zo werden onlangs ook, in opdracht van Provinciale Staten, bij beide ingangen van het provinciehuis twee kunstwerken gepresenteerd, die artikel 1 van de Grondwet uitbeelden.

Regenboogprovincie

Als Regenboogprovincie zet Groningen zich vanuit de provinciale organisatie op verschillende manieren in voor lhtbi'ers. We werken nauw samen met organisaties als COC Groningen en Drenthe, het Discriminatiemeldpunt Groningen en Movisie. Gezamenlijk organiseren we symposia en kennisbijeenkomsten, in het bijzonder voor beleidsmedewerkers van Groninger gemeenten. We helpen hen met vragen over het ontwikkelen van beleid op het gebied van diversiteit en inclusie, zorgen voor het delen van actuele kennis en werken aan het versterken van netwerken. Ook deze week worden er weer verschillende werksessies georganiseerd.