Reactie GS op Troonrede: 'Groningen biedt oplossingen voor de grote problemen'

Reactie GS op Troonrede: 'Groningen biedt oplossingen voor de grote problemen'

Groningen kan de oplossingen bieden voor de grote problemen waar Nederland op dit moment mee kampt. Dat heeft het college van Gedeputeerde Staten (GS) laten weten in een reactie op de Troonrede, tijdens een persbijeenkomst in het provinciehuis. Het college geeft aan graag met het kabinet om tafel te willen om de problemen gezamenlijk aan te pakken. Want in Groningen begint de toekomst van Nederland, aldus GS.

De colleges van GS van de drie noordelijke provincies tijdens het Prinsjesdagontbijt.

Belangrijke thema's

De provincie wil een belangrijke rol spelen bij de verduurzaming van de industrie en de toepassing van waterstof als nieuwe vorm van energie. Ook is er ruimte voor nieuwe woningen, toerisme en cultuur. Het Groninger Zorgakkoord, een overeenkomst tussen 18 partijen die de toekomst van de zorg in het aardbevingsgebied willen verbeteren, geldt volgens het college als voorbeeld voor de rest van het land. Verder wil Groningen volop werk maken van de reductie van de stikstof- en CO2-uitstoot.

Prinsjesdagobtijt

De derde dinsdag van september begon voor GS in museum Escher in het Paleis in Den Haag, met het noordelijk Prinsjesdagonbijt. Dit evenement wordt sinds een aantal jaren op Prinsjesdag georganiseerd, voorafgaand aan de Troonrede. De colleges van GS van de drie provincies zijn aanwezig, evenals noordelijke Tweede Kamerleden. Het ontbijt is vooral bedoeld om in een ontspannen sfeer de voor het Noorden belangrijke thema's onder de aandacht te brengen in Den Haag, zoals gaswinning en een goede treinverbinding tussen Noord-Nederland en de Randstad.