Rapport Aanpak Ring Zuid overhandigd aan commissaris van de Koning René Paas

Rapport Aanpak Ring Zuid overhandigd aan commissaris van de Koning René Paas

De provincie Groningen heeft in juli 2021 opdracht gegeven om onafhankelijk onderzoek te doen naar de oorzaken van de kostenoverschrijdingen van het project Aanpak Ring Zuid. Hiervoor is destijds een commissie samengesteld onder leiding van Johan Remkes. Op vrijdag 24 juni is het eindrapport ‘Met de Wijsheid van nu’ ( PDF-bestand, 7 MB) door Johan Remkes aangeboden aan commissaris van de Koning René Paas.

Trots

We zijn als provincie blij dat de commissie Remkes constateert dat we trots kunnen zijn op het project Aanpak Ring Zuid. Wij beschouwen dat als een blijk van waardering voor het harde werken door alle betrokkenen van de bouwplaats tot aan de bestuurstafel. Met de aanbevelingen en conclusies in zowel het rapport 'Met de Wijsheid van nu’ als in het rapport Hertogh kunnen we leren van het verleden en lessen trekken voor de toekomst.

Vervolg

De aanbevelingen en conclusies in het rapport zijn voor de provincie aanleiding om opnieuw met Rijkswaterstaat en het ministerie van IenW in gesprek te gaan over de rollen, samenwerking, verantwoordelijkheden en risico’s binnen het project Aanpak Ring Zuid. Daarbij nemen we de aanbevelingen en lessen uit het rapport Remkes ook mee in volgende complexe en grote infraprojecten binnen onze provincie.

Lees meer in het rapport 'Met de wijsheid van nu' ( PDF-bestand, 7 MB).