Provincies Groningen en Drenthe geven duiding aan de stikstofkaart

Provincies Groningen en Drenthe geven duiding aan de stikstofkaart

De provincies Groningen en Drenthe organiseerden op 23 juni in samenwerking met LTO Noord een digitale informatieavond over stikstof. Bijna 300 mensen keken mee. De bijeenkomst is terug te kijken via YouTube.

Toelichting op stikstofkaart

De stikstofkaart van het Rijk heeft veel onduidelijkheid, ongeloof en boosheid bij de agrariĆ«rs opgeleverd. Gedeputeerde Johan Hamster van de provincie Groningen en gedeputeerde Henk Jumelet van de provincie Drenthe gaven een toelichting op de stikstofkaart met de stikstofdoelen, met als doel iets meer duidelijkheid te geven. 

Landbouwprovincie

De beide provincies gaven aan dat het om richtinggevende doelen vanuit het kabinet gaat. Gedeputeerde Hamster: "Wij zijn ook niet blij met het op deze manier naar buiten brengen van deze kaart. Het is onduidelijk, veroorzaakt onrust en er staan fouten in. Het laat richtinggevende doelen per gebied zien, maar zegt niets over ontwikkeling op bedrijfsniveau. We erkennen wel dat we anders met onze omgeving moeten omgaan en minder stikstof uitstoten. Om onze natuur in stand te houden, voor onze drinkwatervoorziening en om weer vergunningen te kunnen verlenen. Maar de manier waarop we dit gaan doen, bepalen we met elkaar. Met onze partners in de verschillende sectoren. Daarover willen we dit najaar in gesprek, om te kijken wat er mogelijk is. Perspectief voor de agrariƫrs is daarvoor ons uitgangspunt, want Groningen is en blijft een landbouwprovincie." De provincies moeten hun plan voor de zomer van volgend jaar indienen bij het Rijk.

Vragen

Er zijn tijdens de bijeenkomst veel vragen gesteld, maar vanwege de tijd was het niet mogelijk alle vragen te beantwoorden. Binnenkort volgt op deze website een lijstje met vragen en antwoorden.