Provincie vult Fonds Nieuwe Doen aan met 24 miljoen

Provincie vult Fonds Nieuwe Doen aan met 24 miljoen

Gedeputeerde Staten stellen 24 miljoen euro beschikbaar voor Fonds Nieuwe Doen. Met dit geld worden de drie deelfondsen voor Energie, Leefbaarheid en Zorg met 50 procent uitgebreid. 

Dak met zonnepanelen

Veel vraag

Fonds Nieuwe Doen verstrekt leningen aan projecten in de zorg, leefbaarheid en energie in de provincie Groningen. Door de sterk gestegen energieprijzen en een constante vraag van leefbaarheids- en zorgprojecten is er veel vraag naar leningen. Vooral bij het deelfonds Energie is de bodem van het fonds snel in zicht gekomen en een wachtlijst ontstaan. 

Nieuwe mogelijkheid

Nu het deelfonds Energie wordt aangevuld, komt er een nieuwe leningsvorm bij voor kleine en middelgrote bedrijven die willen investeren in duurzaamheid en energiebesparing en -opwekking. Dit is de Energielening Plus. Deze lening is voor energieprojecten tussen € 50.001 en € 150.000 bestemd. 

Geen bedenkingen

In februari van dit jaar legden Gedeputeerde Staten een principebesluit over de uitbreiding van het fondsvermogen voor aan Provinciale Staten. Omdat Provinciale Staten geen wensen of bedenkingen hadden, volgt nu dus een definitief besluit van Gedeputeerde Staten. 

Fonds Nieuwe Doen

Fonds Nieuwe Doen startte in 2017 en verstrekt leningen aan initiatieven in de zorg, leefbaarheid en energie. Het idee achter het fonds is dat er tijdelijk geld beschikbaar wordt gesteld. Als de leningen zijn afbetaald en het geld terug is in het fonds, kan het daarna opnieuw worden ingezet voor nieuwe initiatieven die behoefte aan financiering hebben.