Provincie plaatst wegversmallingen in Onderdendam op 17 mei

Provincie plaatst wegversmallingen in Onderdendam op 17 mei

Op woensdag 17 mei plaatst de provincie een aantal wegversmallingen binnen de bebouwde kom op de Bedumerweg (N995), Winsumerweg (N996) en Middelstumerweg (N996). Verkeersregelaars zorgen voor de doorstroming van het verkeer tijdens de plaatsing.

Dorpsentree zuidzijde Onderdendam

De wegversmallingen zijn een proef en bedoeld om de snelheid van het verkeer op de provinciale wegen te verlagen. Ze blijven tot ongeveer eind 2023 liggen. Onderzoek moet uitwijzen of de maatregelen effect hebben.

Maatregelen

De wegversmallingen horen bij de verkeersmaatregelen die de provincie en gemeente Het Hogeland hebben genomen, in overleg met de verkeerscommissie Onderdam. Dit jaar komen er nog verkeersdrempels op de N996 richting Winsum. Verder wil de provincie vanaf 15 juni een beperkt verbod voor vrachtwagens op de Zijlvesterbrug instellen. U kunt nog tot 11 mei reageren op dit voorstel voor een vrachtwagenverbod.