Provincie lid van TeamNL support netwerk

Provincie lid van TeamNL support netwerk

De provincie Groningen is toegetreden tot het support netwerk van TeamNL. Het netwerk bestaat uit relaties van TeamNL. Samen helpen ze Nederlandse sporters zichzelf zo goed mogelijk te laten presenteren op internationaal topniveau. Ook in de carrière na de topsport. Als dank voor de toetreding ontving gedeputeerde sport Fleur Gräper-van Koolwijk een bordje van Evert Jorritsma, directeur van Topsport NOORD.

Talentvolle sporters

De provincie ondersteunt de ontwikkeling van jonge talentvolle sporters door ze te faciliteren op het gebied van onderwijs, reizen en trainen. Ook draagt de provincie bij aan de samenwerking en kennisdeling in de drie noordelijke provincies tussen sporters, professionals en organisaties. 

Ambassadeurs

De provincie stimuleert talenten en (voormalig) topsporters om zich in te zetten als ambassadeurs. Ze kunnen Groningers inspireren en enthousiasmeren om te gaan sporten en bewegen. Ook faciliteert de provincie topsportverenigingen om hun maatschappelijke rol te pakken en zo de jeugd te inspireren om ook te bewegen.

Topsport NOORD

De provincie ondersteunt Topsport NOORD jaarlijks met een subsidie voor de uitvoering van activiteiten rond de talentsport. Topsport NOORD zet zich in voor goede begeleiding en ontwikkeling van talenten en topsporters in het TeamNL Centrum Noord en de zeven Regionale Training Centra in Noord-Nederland. De provincie heeft ook geholpen bij het opstellen en uitvoeren van de Talenthub Noord. Hierin werken (top)sportorganisaties, ondernemers, kennisinstellingen en de overheid samen om Noord-Nederlands sporttalent optimaal te laten ontwikkelen.