Provincie laat werkgelegenheidsonderzoek uitvoeren

Provincie laat werkgelegenheidsonderzoek uitvoeren

Bedrijven en instellingen in de provincie met 10 of meer werkzame personen hebben onlangs een uitnodiging ontvangen van I&O Research om deel te nemen aan een werkgelegenheidsonderzoek. Dit onderzoek wordt verrricht in opdracht van de provincie Groningen, om een goed beeld te krijgen van de Groningse economie en arbeidsmarkt.

Werkgelegenheidsonderzoek

Het Provinciaal Werkgelegenheidsregister Groningen (PWR) is al jaren een veelgebruikte bron voor gegevens over spreiding en ontwikkeling van vestigingen en arbeidsplaatsen. Deze informatie verzamelen provincie en gemeenten via een jaarlijks onderzoek en geeft inzicht in de aard, locatie en ontwikkelingen van de Groningse werkgelegenheid en bedrijvigheid.

Waar worden de gegevens voor gebruikt?

De gegevens worden gebruikt voor het economisch en arbeidsmarktbeleid, maar ook voor analyses op diverse andere terreinen, zoals verkeer en vervoer en ruimtelijke planning. Daarnaast maken bedrijven en instellingen gebruik van de cijfers voor informatie over hun branche of sector.

Vertrouwelijk

I&O Research uit Enschede voert het onderzoek uit. Alle bedrijven en instellingen met 10 of meer werkzame personen hebben hiervoor een uitnodiging ontvangen. Kleinere bedrijven steekproefsgewijs. De gegevens worden vertrouwelijk behandeld en de resultaten worden zo gepresenteerd, dat deze niet herleidbaar zijn naar individuele bedrijven en instellingen.

Informatie

Heeft u een uitnodiging ontvangen om mee te doen met het onderzoek? En heeft u hier vragen over? Neemt u dan contact op met I&O Research: helpdesk@ioresearch.nl of telefonisch via (053) 2005 300.