Provincie komt met derde subsidieronde Snelloket cultuur

Provincie komt met derde subsidieronde Snelloket cultuur

Met het Snelloket cultuur wil de provincie Groningen podiumkunstenaars, makers en zzp’ers uit Groningen na coronatijd financieel ondersteunen bij het maken van kleinschalige liveoptredens of presentaties die dit jaar plaatsvinden. De provincie wil hiermee kunstenaars na coronatijd financieel ondersteunen en het publiek stimuleren om weer naar  culturele evenementen te gaan.

Man op podium

De subsidie is bedoeld voor bijvoorbeeld Groningse individuele kunstenaars, acteurs, musici en choreografen. Het eindresultaat van hun project moet een live uitvoering of presentatie voor publiek in de provincie Groningen zijn, opgevoerd tussen 30 mei en 31 december 2022 (tenzij de dan geldende coronamaatregelen dit onmogelijk maken). Het subsidiepercentage hangt samen met de projectbegroting. De subsidie bedraagt maximaal € 2.500 voor kleinere projecten met een begroting tot € 2.500 en maximaal € 5.000 voor grotere projecten met een begroting boven € 2.500.

Post corona

Hoewel de coronamaatregelen inmiddels zijn afgeschaft blijkt dat het publiek de cultuursector nog niet weer in even grote getale weet te vinden als voor de pandemie. Met het stimuleren van kleinschalige projecten hoopt de provincie dat Groningse cultuur professionals een steuntje in de rug te bieden zodat zij weer aan de slag durven. Daarnaast wil de provincie met deze regeling ook het publiek aanmoedigen weer te gaan genieten van allerlei culturele activiteiten. 

Meer informatie

De subsidie kan vanaf 30 mei 2022 om 12.00 uur worden aangevraagd. Vorige rondes waren binnen enkele uren 'uitverkocht'. Het advies is dan ook om er snel bij te zijn. Aanvragers die deze subsidie in eerdere rondes hebben ontvangen komen nu niet opnieuw hiervoor in aanmerking. Kijk voor meer informatie en de voorwaarden op deze pagina.