Provincie investeert in veilig en aantrekkelijk lopen

De provincie heeft nieuw beleid voor de voetganger. In de 'loopagenda 2024-2027 'Samen stappen zetten' staat hoe de provincie de komende vier jaar met onderzoek, samenwerking en subsidies gaat bijdragen aan een veilige en aantrekkelijke provincie voor de voetganger. Er is 1 miljoen euro beschikbaar om de plannen uit te voeren.

In de loopagenda staan concrete plannen om de provincie beter in te richten op voetgangers. Zo komt er een nieuwe subsidieregeling voor kleine aanpassingen aan de infrastructuur die het voor voetgangers veiliger, aantrekkelijker of toegankelijker maken. Dit kan een bruggetje over een sloot, een missend voetpad of het weghalen van een obstakel zijn. Ook krijgen gemeenten ondersteuning om belangrijke voorzieningen in de dorpen, zoals het OV, winkelcentra en onderwijsinstellingen, beter te verbinden voor voetgangers. 

Gezond, duurzaam, goedkoop en gemakkelijk

Groningen is de eerste provincie die actief met beleid voor de voetganger aan de slag gaat. Gedeputeerde Mobiliteit Johan Hamster is enthousiast. "Er gaat veel geld en aandacht naar de fietser, automobilist en OV-reiziger in Groningen. En dat is terecht. Maar lopen is de meest gezonde, duurzame, goedkope en toegankelijke vorm om je te verplaatsen. Met deze loopagenda zetten we daar ook op in. Samen met gemeenten, Routebureau Groningen en andere partners stimuleren we Groningers om vaker te lopen en te wandelen."

Fysieke gezondheid

Wandelen draagt bij aan een betere fysieke gezondheid. Daarom komen er programma's om wandelen te stimuleren. Voor bijvoorbeeld senioren is wandelen een laagdrempelige vorm van bewegen, maar draagt het ook nog eens bij aan het behouden van sociale contacten. Ook komt er een programma om bedrijven aan te moedigen om meer te doen om werknemers te laten bewegen. 

Recreatief

Er komt onderzoek naar de kwaliteit van het bestaande wandelknooppuntennetwerk en er komen nieuwe knooppunten bij. Daarnaast is er budget om dorpen of wijken te ondersteunen bij het aanleggen en onderhouden van lokale Dorpsommetjes. Ook is er aandacht voor verkeersveiligheid: zo worden onder andere de wandeloversteken over provinciale wegen in kaart gebracht en beoordeeld. 

De loopagenda Groningen 2024-2027 is hier te lezen. ( PDF-bestand, 2 MB)