Provincie heeft begroting op orde

Provincie heeft begroting op orde

De financiĆ«le positie van de provincie Groningen is gezond. Dat blijkt uit de begroting ( PDF-bestand, 13 MB) voor 2023 die het college van Gedeputeerde Staten heeft gepresenteerd. Volgend jaar kan de provincie ruim 560 miljoen euro besteden. Dit geld gaat onder andere naar duurzame energie, bereikbaarheid, het landelijk gebied, nieuwe woningen en werkgelegenheid. Dit is de laatste begroting van het huidige college, omdat in maart de provinciale verkiezingen zijn. De prioriteit van dit college ligt bij een duurzame toekomst en brede welvaart voor Groningers. 

Grote maatschappelijke opgaven 

Aan de hand van verschillende projecten en programma's wordt er gewerkt aan belangrijke maatschappelijke opgaven. Zo worden er bijvoorbeeld met de Nationale Woon- en Bouwagenda 28.500 nieuwe woningen gebouwd tot en met 2030. Voor wonen en bereikbaarheid is goed openbaar vervoer essentieel. Met de Lelylijn, als onderdeel van het Deltaplan, wordt een snelle treinverbinding met de Randstad gerealiseerd. Daarnaast komt er met de transitie van het landelijke gebied een integrale aanpak voor opgaven zoals klimaat, water en stikstof. Verder gaat de provincie een belangrijke rol spelen bij de verduurzaming van de industrie en de toepassing van waterstof als nieuwe vorm van energie. 

Financieel perspectief 

De begroting voor 2023 is sluitend. Ondanks de huidige omstandigheden is de verwachting dat het financieel perspectief tot en met 2025 gezond is. Vanaf 2026 bestaat er meer onzekerheid, omdat het Rijk heeft aangekondigd de middelen te verlagen die via het provinciefonds ter beschikking worden gesteld.

Vervolg begroting 2023

De begroting wordt op 9 november in de vergadering van Provinciale Staten behandeld. Provinciale Staten bepalen de definitieve verdeling van het besteedbare geld. Bekijk de volledige begroting ( PDF-bestand, 13 MB) of de infographic ( PDF-bestand, 346 KB) voor de verdeling van de middelen.