Provincie Groningen neemt initiatief in watertransitie industrie

Provincie Groningen neemt initiatief in watertransitie industrie

Ons huidige watersysteem begint zijn grenzen te bereiken. Door droogte, verzilting en een toenemende watervraag van onder andere industriële bedrijven staan drinkwaterbronnen onder druk. Naast zoeken naar nieuwe waterwingebieden is het ook nodig om anders om te gaan met zoetwater. Een van de uitdagingen is om het (drink)watergebruik door industrie te verminderen. Met het project 'Bewustwording en terugdringen laagwaardig waterverbruik in de industrie' maken we in de provincie Groningen een start om met industriële bedrijven en overheden intensiever samen te werken in de watertransitie. Het adviesbureau Sweco ondersteunt de provincie hierbij.

 Bedrijven spelen Serious Game

Rollenspel

Om elkaars belangen en uitdagingen beter te begrijpen, speelden vijf industriële bedrijven uit Groningen (Nobian, Aviko Rixona Warffum, NEDMAG, Friesland Campina Bedum en Evonik) samen met de waterschappen Hunze & Aa's en Noorderzijlvest, Waterbedrijf Groningen en de provincie een rollenspel, dat is ontwikkeld door het KWR. In deze Serious Game werden twee scenario's (2030-2040 als uitgangspunt) voorgelegd: de doorgevoerde effecten van klimaatverandering en een flinke groei van de waterstofeconomie. Het spel maakte duidelijk dat samenwerking en verder kijken dan je eigen perspectief van belang is. Ook bleek dat potentiële maatregelen in het spel als volledige afkoppeling van het rioolstelsel in de provincie en industriewater uit zeewater halen in grote mate een positieve impact hadden in de beschikbaarheid van zoet water.

Mogelijke oplossingen

Het rollenspel maakte duidelijker wat de gezamenlijke opgave is en welke scenario's en mogelijke oplossingen er zijn. Een overkoepelende strategie zou helpen om gezamenlijk stappen te nemen. “We moeten werken aan een integrale wateragenda,” zegt Robert Jan Poppen, Site Director Nobian Chemiepark Delfzijl. “Door de samenwerking te vergroten tussen de industrie en de overheden zal het inzicht in de problematiek worden vergroot en kunnen we komen tot wederzijds begrip en oplossingen.”

Daarnaast nemen de partijen zich voor om kennis over  waterbesparingen te delen. “Water is geen rocket science,” aldus Andries Broekhuizen, Maintenance Manager Aviko Rixona Warffum. “In de afgelopen jaren hebben wij al veel drinkwater besparende maatregelen getroffen. De kennis die wij hebben opgedaan willen wij graag delen binnen de industrie zodat er stappen gemaakt kunnen worden.”

Zoetwatervraag industrie

Waterbedrijf Groningen (WBG) produceert jaarlijks zo’n 50 miljoen m3 drinkwater, grotendeels grondwater van de Hondsrug. Circa 20 procent van deze hoeveelheid is voor de industriële clusters Eemshaven, Delfzijl en Groningen Westpoort, en andere zakelijke grootverbruikers. De industriële (drink)watervraag stijgt de komende jaren als gevolg van industriële ontwikkelingen, zoals nieuwe industriële bedrijven, datacenters en waterstoffabrieken. Daarom neemt de provincie Groningen dit initiatief namens de Taskforce Waterbeschikbaarheid.