Provincie Groningen krijgt er komende jaren 28.500 nieuwe woningen bij

In de provincie Groningen worden tot en met 2030 28.500 nieuwe woningen gebouwd. Dit aantal woningen is nodig om aan de toenemende vraag naar betaalbare woonruimte te voldoen. Een gedeelte hiervan vervangt bestaande huizen om de kwaliteit van het totale aantal woningen op peil te houden. De woningbouw in onze regio is ingewikkeld door de bevolkingsgroei, het besteedbaar inkomen en de noodzaak om woningen te verduurzamen en versterken. Daarom doen de provincie, Groninger gemeenten en woningcorporaties een beroep op het Rijk om de bouwplannen te kunnen uitvoeren. Dat laten ze weten bij het indienen van hun plan als onderdeel van de  Nationale Woon- en Bouwagenda.   

Krachten bundelen

De provincie werkt samen met gemeenten en woningcorporaties om aan de grote vraag naar betaalbare en duurzame woningen te voldoen. In de stad Groningen is een andere aanpak nodig dan in de dorpen en steden eromheen. Door samen de krachten te bundelen, kunnen ze beter de regie voeren en met een hoger tempo meer nieuwe huizen bouwen. Daarbij gaat het zowel om betaalbare koopwoningen als om ook sociale huurwoningen.

Sociale huurwoningen 

De Groningse woningcorporaties, verenigd in G13, nemen bijna de helft van de nieuw te bouwen woningen in Groningen voor hun rekening. Met deze plannen groeit het aantal sociale huurwoningen in de provincie met vijf procent. De corporaties richten zich naast nieuwbouw ook op het verduurzamen van bestaande huurwoningen. 

Groningse situatie 

De Groningse situatie maakt de woningbouwopgave in onze provincie ingewikkeld. In het noordoosten van de provincie speelt de versterkingsopgave van woningen als gevolg van aardbevingsschade. Op andere plekken in de provincie is een deel van de woningvoorraad aan vervanging toe. In de stad Groningen zijn veel nieuwe huizen nodig maar speelt ook wijkvernieuwing een rol.

Ondersteuning is nodig

De provincie, gemeenten en woningcorporaties hebben van het Rijk ondersteuning nodig om de plannen voor de woningbouw uit te kunnen voeren. Woningbouwprojecten kosten vaak meer geld dan ze opleveren. Dat speelt in onze provincie sterker dan in andere delen van het land. In wijken en dorpen in onze provincie is hiervoor maatwerk nodig. Daarvoor vragen we passende regelingen van het Rijk, ook voor het verbeteren van de bereikbaarheid. Verder zijn er maatregelen van het Rijk nodig om procedures versneld te kunnen afhandelen. Ook zijn er  voldoende betaalbare bouwlocaties nodig en genoeg ambtenaren om de procedures te kunnen verwerken. 

Over de Nationale Woon- en Bouwagenda

Het Rijk heeft in maart 2022 de Nationale Woon- en Bouwagenda aangekondigd met als doel om in Nederland 900.000 huizen te kunnen bouwen. Groningen draagt hieraan bij met 28.500 woningen. Dit gaat om uitbreiding (20.000) en vervanging door sloop (8.500), waarvan 40 procent het gevolg is van de versterkingsopgave. Corporaties hebben plannen voor de bouw van bijna 13.400 sociale huurwoningen. Ongeveer de helft daarvan is vernieuwing van bestaande woningen.