Provincie en gemeente zoeken grootschalige innovatie voor de Oostpolder

Provincie en gemeente zoeken grootschalige innovatie voor de Oostpolder

De provincie Groningen en de gemeente Het Hogeland zoeken innovatieve voorstellen voor de Oostpolder als toekomstgericht bedrijventerrein en organiseren daarom een hackathon. Dit is een evenement waarin teams binnen een korte tijd oplossingen voor aangereikte casussen bedenken. Teams van over de hele wereld worden uitgedaagd om voorstellen te doen voor de inrichting van de Oostpolder zodat bedrijven op het terrein én omwonenden gaan profiteren van positieve effecten op mens en milieu. 

Oostpolder

De hackathon is een online tweedaagse die plaatsvindt op 17 en 18 november 2022. Er zijn prijzen te winnen voor deelname. Het prijzengeld bedraagt 25.000 euro. Winnaars worden bekend gemaakt na afsluiting van de tweedaagse, op 18 november 2022. 

Hackathon 

Vanaf 8 september kunnen teams zich aanmelden voor de hackathon. Dat gaat via de website, www.hetdigitalediggelschip.nl. Aanmelden kan tot 4 oktober 2022. De provincie en gemeente willen zoveel mogelijk nieuwe kennis binnenhalen. Daarom worden bedrijven, organisaties en onderwijsinstellingen actief gevraagd om mee te doen. Behalve universiteiten en hogescholen zijn dat energie-experts, natuurorganisaties, belangenorganisaties voor boeren, bouwers en economen. Op 12 oktober selecteert de projectorganisatie Oostpolder de teams die gaan meedoen aan de hackathon op 17 en 18 november.

Waarde

Hoe maken we van de Oostpolder hét bedrijventerrein van de toekomst? Een terrein dat ruimte biedt aan vernieuwende bedrijven die op de korte én lange termijn waarde toevoegen aan de directe omgeving en de regionale samenleving. Dat is de eerste vraag van de hackathon. Teams worden gevraagd plannen in te dienen die er voor zorgen dat bedrijven op het terrein een positieve uitstoot brengt en grondstoffen die waarde toevoegen. De tweede vraag gaat over de effecten van de Oostpolder op de maatschappij en de leefomgeving. Er worden voorstellen gevraagd die het mogelijk maken dat de gebiedsontwikkeling in de Oostpolder en het gebruik van het terrein positief bijdragen op sociaal-maatschappelijk , economisch, ruimtelijk en ecologisch gebied.