Provincie en gemeente presenteren ambities voor mobiliteit en woningbouw

Provincie en gemeente presenteren ambities voor mobiliteit en woningbouw

De provincie heeft samen met de gemeente Groningen een zogeheten 'bidbook mobiliteit ( PDF-bestand, 8 MB)' ontwikkeld. In dit document laten we als provincie zien dat investeren in mobiliteit in Groningen noodzakelijk is om de grote Europese, nationale en regionale vraagstukken op te pakken, bijvoorbeeld rond wonen, energietransitie, gezondheid en digitalisering. Met het bidbook kunnen we onze plannen beter onder de aandacht brengen bij beleidsmakers en bewindslieden in Den Haag en Brussel. Gedeputeerde Fleur Gräper-van Koolwijk en wethouder Philip Broeksma overhandigden op 28 maart in Emmen de eerste exemplaren aan ministers Hugo de Jonge (VROM), Mark Harbers (IenW) en staatssecretaris Vivianne Heijnen (IenW). 

Potentie

Onze provincie heeft, met bijvoorbeeld de zeehavens en de stad Groningen, de potentie een groot deel van de opgaven uit te voeren, zo staat in het document beschreven. Gedeputeerde Gräper-van Koolwijk roept het Rijk, andere overheden, het bedrijfsleven en kennisinstellingen op samen te investeren in duurzame mobiliteit in Groningen, en samen de ambities in de regio, Nederland en Europa waar te maken. Zo is het belangrijk dat partijen samen werken aan (internationale) vervoersknooppunten (hubs), de juiste wegen- en ov-netwerken, innovatie en verduurzaming van mobiliteit, (inter)nationale verbindingen en gedragsbeïnvloeding.

Voorbeelden

Het bidbook geeft verschillende voorbeelden van hoe duurzame mobiliteit in Groningen hier een bijdrage aan levert. Zo loopt Groningen al voorop met de vernieuwde doorontwikkeling van het hoogwaardige openbaar busvervoersysteem (Bus Rapid Transit netwerk) en een testcentrum voor buistransport (Hyperloop). Ook vinden er experimenten plaats met autonoom vervoer, zoals zelfrijdende shuttlebusjes, automatisch bestuurde treinen en vervoer via drones. Tegelijkertijd liggen hier nog grote uitdagingen. Het Rijk wordt daarom gevraagd om samen te werken en mee te investeren in duurzame mobiliteit, zodat de volledige potentie van Groningen benut wordt.  

Lees meer in het bidbook, met als titel 'Investeren in groene en slimme mobiliteit, voor de duurzame toekomst van Nederland en Europa' ( PDF-bestand, 8 MB).