Provinciale weg tussen Midwolda en Weiwerd weekend dicht voor bomenkap

Provinciale weg tussen Midwolda en Weiwerd weekend dicht voor bomenkap

In het weekend van 4 en 5 maart is de provinciale weg N362 gestremd tussen Midwolda en Weiwerd. De provincie laat dan bomen kappen die dood of verzwakt zijn en gevaarlijke situaties op kunnen leveren voor weggebruikers. In het najaar plant de provincie nieuwe bomen langs de N362. 

Omleiding N362

Omleiding

De N362 is volledig gestremd vanaf de kruising met de N985 bij Midwolda tot de rotonde met de N991 en N992 (Warvenweg) ter hoogte van Weiwerd. De stremming begint zaterdag 4 maart om 06.00 uur en eindigt zondag 5 maart om 18.00 uur. Verkeer wordt omgeleid via de N33 en A7. De omliggende dorpen Wagenborgen, 't Waar en Nieuwolda blijven bereikbaar via de Hoofdweg (N987), Tolhek (N988) en gemeentelijke wegen.

Bomenkap

Uit veiligheidscontrole blijkt dat 59 bomen langs de route dood zijn en nog eens 127 bomen in zeer slechte staat. Het gaat voornamelijk om essenbomen. De bomen vormen een risico voor de weggebruikers, omdat delen van de bomen of gehele bomen af kunnen knappen tijdens een storm of harde wind.

Herplanten

Na het kappen van bomen zijn we verplicht om nieuwe bomen of struiken te planten. Voor de gekapte essen planten we nieuwe populieren, esdoorns, wilgen en iepen. Dit gebeurt aan de oostkant van de N362, waar de berm breder is. De groeiplaatsen worden in de zomer van 2023 voorbereid en blijven liggen tot in het najaar om het bodemleven weer zo veel mogelijk op gang te brengen. Het najaar is een goede tijd om bomen te planten of te verplanten omdat de bomen dan in vegetatierust zijn tot de sapstroom weer op gang komt in het voorjaar.