Plannen voor proefboerderij bij Dubbele Dijk

Plannen voor proefboerderij bij Dubbele Dijk

Een samenwerkingsverband van meerdere bedrijven en kennisinstellingen wil een 'proefboerderij' voor zouttolerante akkerbouw en aquacultuur beginnen bij de Dubbele Dijk. Het gaat hierbij vooral om het kweken van zeesla in waterbassins. Dit zeewier wordt nu al op kleine schaal gekweekt bij het project Wadwier. Ook willen ze gewassen telen die beter tegen zout kunnen, zoals ook gebeurt op de proefvelden van de Rijksuniversiteit Groningen. De plannen zijn nog niet definitief.

Man geeft rondleiding Wadwier

De naam 'proefboerderij' betekent dat er onderzoek gedaan gaat worden, bijvoorbeeld naar teeltmethodes. Er wordt geen echte boerderij gebouwd. Als het project doorgaat, komen er enkele containers te staan met kantoor- en onderzoeksruimten.

Subsidie

Er is nog geen subsidie toegekend en de plannen zijn nog niet definitief, zoals ook in het artikel stond dat het Dagblad van het Noorden hierover op 7 november publiceerde. Zodra er meer duidelijkheid is, krijgt u hierover informatie via deze nieuwsbrief. 

Vragen

Heeft u nu al vragen over de plannen, stuur dan een mailtje naar Rob van Haren. Hij is lector bij de Hanzehogeschool Groningen, die penvoerder is van het project. Zijn mailadres is r.j.f.van.haren@pl.hanze.nl