Pilot verduurzamen van agrarische daken én asbest opruimen

Agrarische ondernemers krijgen ondersteuning bij het verduurzamen van hun bedrijven. LTO Noord start samen met de provincie en de gemeente Midden-Groningen een pilot om agrarische ondernemers te stimuleren, adviseren en ondersteunen bij het verder verduurzamen van hun bedrijf en dit waar mogelijk te combineren met het verwijderen van daken met asbest. De provincie Groningen steunt de pilot met een bedrag van €45.000.

Advies voor duurzame veranderingen

Daken van bijvoorbeeld boerenschuren bieden mooie kansen voor het opwekken van duurzame energie. In de provincie Groningen zijn er nog veel agrarische bedrijven met asbestdaken. Tijdens de pilot wordt met ondernemers gekeken welke mogelijkheden er zijn voor het opwekken van duurzame energie, bijvoorbeeld door het installeren van zonnepanelen op daken en tegelijk asbest te verwijderen. Hiervoor wordt nauw samengewerkt met de netbeheerder om te kijken of het elektriciteitsnet dit ook aankan.

Het verduurzamen van je bedrijf kan in kosten hoog oplopen, daarom voorziet de pilot in onafhankelijk financieel advies en ondersteuning bij de uitvoering. De pilot biedt geen financiële bijdrage voor het opruimen van asbest. 

Het vervolg

De pilot loopt tot begin 2025. Daarna bekijkt de provincie of zij het initiatief uitbreiden naar andere gemeenten. LTO Noord organiseert binnenkort informatieavonden voor geïnteresseerde agrarische ondernemers. Houd voor meer informatie de kanalen van LTO Noord en de gemeente Midden-Groningen in de gaten.