PFAS-gehalte Groningse zwemwateren ruim binnen richtlijnen RIVM

Het gehalte PFAS in zwemwateren in de provincie Groningen is laag. Dat blijkt uit controles die de waterschappen Hunze en Aa's, Noorderzijlvest en Wetterskip Fryslân onlangs uitvoerden. Daarmee kunnen liefhebbers veilig blijven zwemmen in de aangewezen zwemplassen.

PFAS-gehalte Groningse zwemwateren ruim binnen richtlijnen RIVM

Het gehalte PFAS in zwemwateren in de provincie Groningen is laag. Dat blijkt uit controles die de waterschappen Hunze en Aa's, Noorderzijlvest en Wetterskip Fryslân onlangs uitvoerden. Daarmee kunnen liefhebbers veilig blijven zwemmen in de aangewezen zwemplassen.

De drie waterschappen, van wie het werkgebied deels in de provincie Groningen ligt, namen de afgelopen weken op negen locaties in de provincie monsters van het zwemwater. Onder andere het Stadsstrand Groningen, het Paterswoldsemeer en het Oldambtmeer zijn onderzocht. De monsters zijn in het laboratorium onderzocht op PFAS en eventuele gezondheidsrisico's.

Ver onder richtlijnen RIVM

Uit de resultaten blijkt dat de concentratie PFAS voor alle onderzochte zwemlocaties ver onder de richtlijnen van het RIVM ligt. Volgens deze richtlijnen mag er maximaal 280 nanogram PEQ (verzamelnaam voor meerdere soorten PFAS) per liter in het zwemwater voorkomen. De waarden die in Groningen werden gevonden lagen tussen de 0 en 37 nanogram. Er zijn daarmee geen risico's voor de gezondheid van zwemmers.

Eerste onderzoek naar PFAS

Naast de reguliere, wekelijkse controles van het zwemwater hebben de waterschappen nu voor het eerst dit jaar ook onderzoek gedaan naar de aanwezigheid van PFAS. Op dit moment is controle op PFAS nog geen wettelijke verplichting, maar de provincie Groningen wil graag weten hoe hoog de concentraties zijn. De controle op PFAS in zwemwateren gebeurt door heel Nederland. Later dit jaar volgt een landelijke evaluatie. Dan wordt ook bepaald hoe vaak de waterschappen de controle op PFAS jaarlijks moeten uitvoeren.

Schoon en veilig zwemwater

Het zwemseizoen voor het zwemmen in zwemplassen loopt van 1 mei tot en met 1 oktober. De waterschappen en de provincie Groningen zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de hygiëne, veiligheid en waterkwaliteit van zwemplassen. Tijdens het zwemseizoen controleren de waterschappen wekelijks het zwemwater. Zij onderzoeken of de kwaliteit van het water voldoet aan de wettelijke normen en richtlijnen. Als de kwaliteit van het zwemwater onvoldoende is, geeft de provincie een negatief zwemadvies af. De provincie is ook verantwoordelijk voor het aanwijzen van de zwemwateren.

Op www.zwemwater.nl staat de actuele informatie over de waterkwaliteit van de Groningse zwemwateren en eventuele waarschuwingen.