Overhandiging ruimtelijk voorstel ‘Dit is Groningen, waardevol Groningen’

Op 8 februari heeft gedeputeerde Bram Schmaal het ruimtelijk voorstel 'Dit is Groningen, waardevol Groningen' aangeboden aan minister Hugo de Jonge.

In dit voorstel geven wij aan hoe wij als Provincie Groningen de Groningse waarden voorop stellen en de komende decennia zelfbewust de regie willen voeren als het gaat om de ruimtelijke ordening in onze provincie. Ook andere provincies overhandigden vandaag hun ruimtelijk voorstel aan de minister. In 2022 heeft het Rijk aangekondigd een sterkere rol in de ruimtelijke ordening te gaan spelen. De minister heeft toen aan provincies gevraagd om met een voorstel te komen.

Momenteel is het Rijk bezig een totaalbeeld te krijgen van de ruimtelijke voorstellen van alle 12 provincies. Daarna zullen ze met provincies in gesprek gaan over eventuele aanpassingen zodat er een ruimtelijk arrangement kan worden gesloten. Uiteindelijk zal dit resulteren in een landelijke nota Ruimte waarin alle arrangementen worden samengebracht.

Wil je weten wat er in het Groningse voorstel staat, lees dan het Ruimtelijk voorstel 'Dit is Groningen, waardevol Groningen' (pdf).