OV-bureau maakt plannen voor verbetering openbaar vervoer

De prijs voor een buskaartje in Groningen en Drenthe gaat komend jaar niet omhoog. Ook rijden er sinds het begin van deze maand weer meer bussen. Dit komt onder meer door een extra bijdrage van het kabinet aan het openbaar vervoer in Nederland. 

OV-bureau maakt plannen voor verbetering openbaar vervoer

De prijs voor een buskaartje in Groningen en Drenthe gaat komend jaar niet omhoog. Ook rijden er sinds het begin van deze maand weer meer bussen. Dit komt onder meer door een extra bijdrage van het kabinet aan het openbaar vervoer in Nederland. 

Extra geld

Het kabinet draagt € 300 miljoen extra bij aan het openbaar vervoer in Nederland. Ongeveer de helft van dit geld is nodig om te voorkomen dat het buskaartje volgend jaar bijna 12% duurder wordt. De rest wordt verdeeld over de organisaties die het openbaar vervoer verzorgen. In Groningen en Drenthe is dat het OV-bureau Groningen Drenthe. Zij gebruiken het geld om het tekort in de begroting aan te vullen. Het OV-bureau gaat de komende tijd maatregelen uitwerken die goed zijn voor de reizigers in Groningen en Drenthe. 

Bussen vaker laten rijden 

Daarbij wordt gedacht om buslijnen die vaak vol zitten vaker te laten rijden. Ook wordt bekeken hoe het platteland beter bereikbaar gemaakt kan worden, zodat automobilisten wat vaker hun auto kunnen laten staan. Dit is bijvoorbeeld hard nodig om de stad Groningen bereikbaar te houden tijdens de werkzaamheden aan de zuidelijke ringweg in Groningen van maart tot september 2024. Ook wil het OV-bureau mensen met een Wmo-pas stimuleren om met het openbaar vervoer te reizen, bijvoorbeeld met een beetje hulp van een OV-ambassadeur. Dit is goedkoper dan een Wmo-taxi en zorgt ervoor dat deze mensen zelfstandiger kunnen reizen. De provincie Groningen vindt het openbaar vervoer belangrijk voor leefbaarheid, mobiliteit en duurzaamheid.