Ontwerp Regionaal Waterprogramma zes weken ter inzage

Op 4 december 2023 hebben Gedeputeerde Staten het ontwerp Regionaal Waterprogramma vastgesteld. Van 20 december 2023 tot 31 januari 2024 ligt dit ter inzage. In deze periode kan iedereen reageren op het programma. De uitgebreide bekendmakingen van de provincie Groningen zijn te vinden op officielebekendmakingen.nl. De teksten en data op deze website zijn altijd leidend.

Ontwerp Regionaal Waterprogramma zes weken ter inzage

Op 4 december 2023 hebben Gedeputeerde Staten het ontwerp Regionaal Waterprogramma vastgesteld. Van 20 december 2023 tot 31 januari 2024 ligt dit ter inzage. In deze periode kan iedereen reageren op het programma. De uitgebreide bekendmakingen van de provincie Groningen zijn te vinden op officielebekendmakingen.nl. De teksten en data op deze website zijn altijd leidend.

Waar gaat de inspraak over?

In het zogeheten 'ontwerp Regionaal Waterprogramma deel A ( PDF-bestand, 896 KB)', dat ter inzage ligt, staat geen nieuw beleid. Het is een samenvatting van bestaand beleid en het beschrijft hoe de provincie Groningen de Europese Richtlijnen op het gebied van water uitvoert. Inspraak op de inhoud is daarom niet mogelijk (die is al eerder vastgesteld), maar alleen op de compleetheid van het document.

Gedeputeerde Staten hebben ook een 'ontwerp Regionaal Waterprogramma deel B' vastgesteld. Dit deel ligt niet ter inzage. Het geeft alvast een doorkijk naar het nieuwe, meer uitgebreide Regionaal Waterprogramma, waar de provincie in de tussentijd aan werkt. Hierin komt straks wel nieuw beleid te staan, dat in de nieuwe Omgevingsvisie wordt opgenomen. Het nieuwe Regionaal Waterprogramma moet eind 2024 klaar zijn.

Indienen van zienswijzen

Tot en met 31 januari kan iedereen reageren op het ontwerp Regionaal Waterprogramma (deel A), dat heet formeel een zienswijze indienen. Dit kan per brief aan de provincie Groningen, t.a.v. Team Beleid Water, postbus 610, 9700 AP Groningen of per e-mail naar teambelwat@provinciegroningen.nl. Vermeld in uw brief of e-mail uw naam, adres en woonplaats en zet bovenaan uw brief of e-mail bij onderwerp: 'zienswijze ontwerp regionaal waterprogramma'.