Onjuistheid op stikstofkaart

Onjuistheid op stikstofkaart

Vrijdag 10 juni heeft het Rijk de kaart gepubliceerd met de richtinggevende doelstellingen voor emissiereductie per gebied, als onderdeel van de Startnotitie Nationaal Programma Landelijk gebied. De doelen op deze kaart zijn richtinggevend en geven richting aan het gebiedsproces. De provincie Groningen is deze documenten aan het bestuderen en we hebben gezien dat dat op de kaart agrarisch natuurbeheergebied wordt aangemerkt als natuurgebied, en dat klopt niet. Dit gaan we melden bij het Rijk. Nieuwe ontwikkelingen melden we via deze website.