Onderzoek toont veranderingen in oude dijk

Onderzoek toont veranderingen in oude dijk

De aanleg van de getijdenduiker biedt ook kansen om in het verleden van de zeedijk te duiken. Hoe is deze dijk door de vele jaren heen tot stand gekomen? En wat betekent dat voor toekomstige dijkversterkingen? Waterschap Noorderzijlvest geeft een update van het onderzoek naar de kleikern van de oude zeedijk.

Veranderingen in oude dijk

Als onderdeel van het onderzoek naar de erodeerbaarheid van klei is een geoscan van de oude originele kleidijk uitgevoerd. Dat is een methode waarmee je in een paar dagen een dijk grondig inventariseert. Deze informatie leg je vast met 3d-foto’s en grondmonsters die vervolgens in het lab getest worden. Uit dit onderzoek is goed te zijn hoe de dijk door de jaren heen is verhoogd en versterkt aan de hand van de vastgestelde historische profielen. 

Deze profielen zijn ook op oude tekeningen van deze zeedijk uit d.d. 1898 en 1968 terug te vinden. Door de geoscan van de dijk bestaat het vermoeden dat er tussentijds nog een dijkversterking heeft plaatsgevonden. Hiervan zijn tot nog toe nog geen bewijsstukken gevonden. 

Onderzoekkaart Dubbele Dijk