Onderzoek RTL Nieuws naar zorgkosten bij zware industrie

RTL Nieuws heeft onderzoek gedaan naar zorgkosten van inwoners die in de buurt van (zware) industrie wonen. Zij concluderen dat inwoners van gebieden met zware industrie meer zorgkosten hebben dan gemiddeld.

Onderzoek RTL Nieuws naar zorgkosten bij zware industrie

RTL Nieuws heeft onderzoek gedaan naar zorgkosten van inwoners die in de buurt van (zware) industrie wonen. Zij concluderen dat inwoners van gebieden met zware industrie meer zorgkosten hebben dan gemiddeld.

De grootste afwijking in zorgkosten vond RTL Nieuws bij Delfzijl. Daarnaast scoren ook de regio Veendam en de westkant van Groningen hoog.

Voor het onderzoek heeft RTL Nieuws open data gebruikt van gedeclareerde zorgkosten per 3-cijferige postcode. Ze hebben hierbij gekeken naar kosten voor de apotheek, medisch specialistische zorg, hulpmiddelen, ziekenvervoer en grensoverschrijdende kosten. De aandacht ging hierbij uit naar uitschieters en daar aanwezige industrie. 

De provincie Groningen is verantwoordelijk voor de vergunningverlening, het toezicht en de handhaving voor enkele grote bedrijven. Wij zetten ons in om de uitstoot van bedrijven te verminderen. Juist om de negatieve effecten op mens en dier te beperken.

Gedeputeerde Tjeerd van Dekken heeft namens het college gereageerd op het onderzoek. "De signalen vanuit het onderzoek van RTL Nieuws nemen we serieus. De gezondheid van Groningers staat al onder druk, het verbeteren van de gezondheid heeft dan ook blijvend aandacht nodig. Een direct verband met de industrie is nu niet aan te tonen, maar wij vinden dit aanleiding voor verder onderzoek en stimuleren ook dat dit gebeurt." 

Naar aanleiding van het onderzoek van RTL nieuws heeft de provincie Groningen contact opgenomen met RIVM en GGD. Zij kijken naar de mogelijkheden van vervolgonderzoek.