Onderzoek naar nieuwe gebieden voor drinkwaterwinning

Onderzoek naar nieuwe gebieden voor drinkwaterwinning

Er is steeds meer vraag naar drinkwater. Hoe zorgen we ervoor dat er ook in de toekomst nog voldoende water beschikbaar blijft? Dat gaat de provincie Groningen samen met het Waterbedrijf Groningen onderzoeken. We brengen in kaart welke nieuwe locaties in de provincie geschikt zijn voor de productie van drinkwater. 

Helikopter Freshem

Zoektocht naar Aanvullende Strategische Voorraden

De Provincie Groningen start een zoektocht naar Aanvullende Strategische Voorraden (ASV), oftewel plekken waar mogelijk in de toekomst grondwater kan worden gewonnen voor de drinkwatervoorziening. Niet alle gebieden zijn daarvoor geschikt. Dat heeft te maken met de waterkwaliteit en ook of het water goed uit de grond te krijgen is. De Provincie Groningen wijst de komende maand vier gebieden aan als zoekgebied. Op basis van zorgvuldig onderzoek moet vervolgens blijken welke van deze gebieden daadwerkelijk geschikt zijn als waterwingebied. Uiteindelijk stelt de provincie de ASV-gebieden vast. Hoe dit proces in z'n werk gaat, is te zien in deze YouTube video.

Voldoende drinkwater voor de toekomst

Als de vraag naar drinkwater doorzet, verbruiken we met z’n allen in 2040 25 procent meer water dan nu. Dit komt omdat het aantal inwoners toeneemt en er meer industrie bij komt die voor haar productieproces zoet water nodig heeft. Ook klimaatverandering (langere periodes van droogte) en steeds intensiever gebruik van de bodem spelen een rol. Om ervoor te zorgen dat er ook in de toekomst voor iedereen voldoende drinkwater is, is het belangrijk dat we nu al onderzoeken waar we extra drinkwater kunnen winnen. 

Vervolgstappen en planning

Nadat de vier zoekgebieden door de provincie Groningen zijn aangewezen, start een uitgebreid onderzoek waarbij we de geschiktheid van de zoekgebieden in meer detail in kaart brengen. Dankzij berekeningen met modellen krijgen we per gebied inzicht in de mogelijke gevolgen van waterwinning voor de omgeving. Alle overwegingen die meespelen, worden vervolgens vastgelegd in een milieueffectenrapportage (PlanMER). Eind 2024 wijst de provincie Groningen de definitieve ASV-gebieden aan. De provincie heeft vanaf dat moment ook de taak om deze gebieden te beschermen. 

In de zoektocht naar ASV-gebieden werkt de provincie samen met het Waterbedrijf Groningen, dat verantwoordelijk is voor de levering van schoon en betrouwbaar drinkwater. Op de website van het Waterbedrijf lees je hier meer over.