Onderzoek brengt verkeersknelpunten westelijk deel Stad in beeld

De geplande bouw van 11.000 nieuwe woningen aan de westkant (de “Westflank”) van de stad Groningen leidt tot knelpunten in de bereikbaarheid van dit deel van de stad. Onder meer bij de kruispunten van Ring West met de wijken Paddepoel en Vinkhuizen. Dat blijkt uit onderzoek van ingenieursbureau Sweco, in opdracht van de provincie en de gemeente Groningen en de Rijksoverheid. Van de resultaten is een interactieve "knelpuntenkaart" gemaakt. Via het online participatieplatform Stem van Groningen kunnen geïnteresseerden aangeven of zij knelpunten missen op deze kaart.

Onderzoek brengt verkeersknelpunten westelijk deel Stad in beeld

De geplande bouw van 11.000 nieuwe woningen aan de westkant (de “Westflank”) van de stad Groningen leidt tot knelpunten in de bereikbaarheid van dit deel van de stad. Onder meer bij de kruispunten van Ring West met de wijken Paddepoel en Vinkhuizen. Dat blijkt uit onderzoek van ingenieursbureau Sweco, in opdracht van de provincie en de gemeente Groningen en de Rijksoverheid. Van de resultaten is een interactieve "knelpuntenkaart" gemaakt. Via het online participatieplatform Stem van Groningen kunnen geïnteresseerden aangeven of zij knelpunten missen op deze kaart.

Foto: Ring West verbindt

Van knelpunten naar oplossingen

De knelpuntenkaart brengt knelpunten voor fietsers, voetgangers, ov-reizigers en autoverkeer in beeld. Op basis van de gesignaleerde knelpunten gaan de drie overheden dit voorjaar samen met Sweco op zoek naar oplossingen voor de bereikbaarheid van het gebied. In juni houden zij daarvoor een informatiebijeenkomst. Datum en plaats worden nog bekendgemaakt.

Ook N355 en rotonde Hoogkerk zijn knelpunten

Het onderzoek laat zien dat ook de doorstroming op de N355 tussen Groningen en Aduard onder druk komt te staan, vooral ter hoogte van de wijk Reitdiep. Twee andere knelpunten zijn de rotondes bij Hoogkerk en het Hoendiep. Ook in de wijk Vinkhuizen ontstaan knelpunten, onder meer door sluipverkeer.

Knelpuntenkaart

De drie overheden hebben over die knelpunten de afgelopen maanden al gesproken met buurt- en wijkorganisaties en bedrijven, het waterschap en buurgemeenten. De knelpuntenkaart is online beschikbaar op de website www.ringwestverbindt.nl. Ontbrekende knelpunten kunnen via Stem van Groningen worden aangegeven. Die worden dan nog toegevoegd aan het overzicht.

Vervolg

In november 2024 maken Rijk, provincie en gemeente afspraken over de aanpak van de knelpunten in de Westflank van Groningen. Dan verdelen zij ook het beschikbare geld. Het Rijk heeft hiervoor een bedrag van 82 miljoen gereserveerd. Dat geld is opgenomen in het Meerjarenprogramma Investeringsprogramma Ruimte en Transport (MIRT).