Noordoost-Nederland en Nedersaksen gaan samenwerken bij waterstofprojecten

De regio Noordoost-Nederland gaat samenwerken met de Duitse deelstaat Nedersaksen bij verschillende waterstofprojecten. De commissarissen van de Koning van Groningen, Drenthe, Fryslân en Overijssel, en de minister-president van Nedersaksen hebben daarvoor op maandag 4 juli in Hannover een intentieovereenkomst ondertekend. Met het realiseren van een gemeenschappelijke, grensoverschrijdende waterstofregio (een 'Crossborder Hydrogen Valley') dragen de deelnemende provincies en deelstaat bij aan de Europese klimaatdoelstellingen voor 2030.

Vaart maken

De noodzaak om de energietransitie te versnellen is duidelijk: naast klimaatverandering versterkt de oorlog in Oekraïne de noodzaak om over te stappen op duurzame energie. De provincies en de Duitse deelstaat willen de ‘Hydrogen Valleys’, die aan weerszijden van de grens in ontwikkeling zijn, met elkaar verbinden. Dat gebeurt door lopende projecten aan elkaar te koppelen en nieuwe gezamenlijke initiatieven te ontwikkelen. De ondertekening van de intentieovereenkomst laat zien dat de betrokken partijen vaart willen maken. Namens de vier provincies zetten de René Paas (Groningen), Arno Brok (Fryslân), Jetta Klijnsma (Drenthe) en Andries Heidema (Overijssel) hun handtekening. Minister-president Stephan Weil deed dat namens Nedersaksen.

EU-regelingen

Met de intentieovereenkomst ondersteunen de regio's de voorstellen die bedrijven en kennisinstellingen indienen voor financiering in het kader van verschillende EU-regelingen, bijvoorbeeld van het EU Clean Hydrogen Partnership. Ook zeggen de regio's toe andere financieringsmogelijkheden en ondersteuning te onderzoeken en initiatiefnemers aan te moedigen er gebruik van te maken. 

Sneller groen en onafhankelijk

Door de samenwerking tussen organisaties en kennisinstellingen te ondersteunen en samen projecten te ontwikkelen, kunnen de regio’s vraag en aanbod van (liefst groene) waterstof bovenregionaal aan elkaar koppelen. Dat leidt tot kennisuitwisseling, werkgelegenheid, schaalvergroting en lagere prijzen van groene waterstof. Door het gebruik van waterstof aantrekkelijker te maken, versnellen we de energietransitie én worden we sneller onafhankelijk van buitenlandse import van energie.

Brede toepassing

Het gaat om projecten in de hele waterstofketen: van productie, distributie en opslag, tot gebruik van groene waterstof. En op tal van toepassingsterreinen, waaronder het gebruik van waterstof als grondstof en als energiebron in de industrie. Ook gaat het om het gebruik van waterstof als emissievrije brandstof in de mobiliteit (weg-, water-, spoor- en luchtverkeer) en het gebruik voor verwarming en koeling van gebouwen.