Noordelijke subsidie voor innovatieve projecten geopend

Noordelijke subsidie voor innovatieve projecten geopend

Maak jij als mkb’er met jouw project impact op Noord-Nederland? Zowel op economisch als maatschappelijk gebied? Zorg je hierbij voor vernieuwing en verbinding, leer je van anderen en probeer je met partners dingen uit? Met de Tender Valorisatie 2022 uit het nieuwe EFRO-programma (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling) worden partijen uitgedaagd om met goede, innovatieve ideeën en oplossingen te komen. Vanaf maandag 19 september start het aanvraagproces van deze subsidie via de website van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN), dat deze subsidie uitvoert. 

Man en vrouw aan het werk

De Tender Valorisatie is de eerste subsidie die opengaat uit het nieuwe EFRO-programma 2021-2027. Binnen het EFRO-programma werken de provincies Groningen, Drenthe en Fryslân en Economic Board Noord-Nederland samen aan het versterken en ontwikkelen van de regionale economie in het noorden. Er is €6 miljoen beschikbaar. 

Vernieuwend prototype, dienst of proces

Met de Tender Valorisatie 2022 werken mkb’ers aan het testen, bouwen en demonstreren van een vernieuwend prototype product, dienst of proces op het gebied van energie, circulair, digitalisering en gezondheid. De ondernemers dragen met hun project bij aan unieke, regionale, economische sterktes. Ook maken ze gebruik van beschikbare kennis en kunde van andere bedrijven, innovatiehubs of kennisinstellingen. Dit wordt kennisvalorisatie genoemd. Bij voorkeur werken de ondernemers samen. Verder zorgen ze ervoor dat ze een probleem oplossen, waar mogelijk met een regionale probleemeigenaar. Tot slot draagt het project bij aan de verdere structurele ontwikkeling en innovatiestrategie van het bedrijf.

Aanvraagproces van start

Vanaf maandag 19 september kunnen de eerste projecten hun projectvoorstel inleveren. Op de website van het SNN is meer informatie over het aanvraagproces, de uitvoeringsregeling en de voorwaarden te vinden. Ook wordt op maandagmiddag 19 september een webinar over de Tender Valorisatie 2022 georganiseerd, met daarin alle ruimte voor vragen. Je kunt je hiervoor aanmelden via deze link