Noordelijke provincies werken samen aan toezicht en handhaving natuur

De provincies Drenthe, Fryslân en Groningen blijven samenwerken met het nieuwe Boa-convenant 'Groene handhaving'. Het Boa-convenant is een regeling om natuur en veiligheid in het buitengebied te behouden. Hier werken veel partijen aan samen. De Buitengewoon opsporingsambtenaren in het groene buitengebied (groene Boa’s) spelen daarbij een belangrijke rol. Het convenant ‘Groene handhaving’ maakt het mogelijk dat deze 'groene' Boa’s in elkaars natuurgebieden kunnen toezicht houden en handhaven. Ook kan hierdoor de beperkte Boa-capaciteit gezamenlijk efficiënter worden ingezet. 

Mensen wandelen in bos

Wegens succes verlengd

In 2016 is het convenant "Groene handhaving" ondertekend door 15 partijen. Deze partijen zijn verschillende Boa-werkgevers, politie Noord-Nederland en het Openbaar Ministerie. Het oude convenant is verlopen en alle betrokken boa-werkgevers willen het graag verlengen. Daarom hebben de drie provincies een nieuwe convenant opgesteld. Dit convenant wordt aan de partijen voorgelegd om ondertekend te worden. Daarna kan het weer in werking treden. 

Beschermen van planten en dieren

Het aantal bezoekers in de natuur neemt toe. Die groeiende waardering voor de natuur is positief, maar brengt ook nieuwe uitdagingen met zich mee. Voor het beschermen van planten en dieren is het belangrijk dat bezoekers van natuurgebieden zich aan de regels houden, zoals hond aan de lijn en op de paden blijven. Vooral in het voorjaar is de natuur kwetsbaar. Dan zijn er vele broedende dieren en beginnen de planten met een nieuw groeiseizoen. 

Samenwerking goed voor de natuur

Door de samenwerking kunnen de ‘groene’ Boa’s er beter op toezien dat er verantwoord gerecreëerd, verbouwd of gesnoeid wordt. Het nieuwe Boa-convenant draagt bij aan de bewustwording, bescherming en instandhouding van onze natuur en de dieren en planten die daarin leven.