Noord-Nederland steunt innovatie midden- en kleinbedrijven met MIT-subsidie

Noord-Nederland steunt innovatie midden- en kleinbedrijven met MIT-subsidie

De provincie Groningen steunt midden- en kleinbedrijven (mkb) door de Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT) beschikbaar te stellen. Dit doen we samen met de provincies Drenthe, Fryslân en het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN). De regelingen worden voor 55 procent gefinancierd door het Rijk en voor 45 procent door de noordelijke provincies. 

Succesverhalen

De vorige regeling heeft veel succesverhalen opgebracht. Zo is er subsidie verleend voor onder andere de ontwikkeling van een systeem voor de ontzilting van brakwater: dé oplossing om brak water in kustgebieden bruikbaar te maken voor irrigatie. Een mooie combinatie van slim en duurzaam is de ontwikkeling van een Smart grid 2.0: een eigen energienet op wijkniveau waarmee woningen binnen een wijk energie met elkaar uitwisselen voordat het surplus wordt terug geleverd aan het elektriciteitsnet.

Aanvragen

Het MIT heeft meerdere onderdelen. Haalbaarheidsstudies en R&D-samenwerkingsprojecten zijn hier voorbeelden van. Een R&D-samenwerkingsproject richt zich op de ontwikkeling van producten, productieprocessen of diensten. Er komt voor MIT Haalbaarheid ruim €5.100.000 en voor MIT R&D Samenwerking €2.000.000 beschikbaar. Subsidie bij de MIT Haalbaarheid is aan te vragen via SNN vanaf 12 april via deze pagina. De MIT R&D Samenwerking gaat woensdag 1 juni open en is aan te vragen via deze pagina