Nominatie Waterinnovatieprijs voor onderzoek dijkenklei

Het onderzoek naar de erodeerbaarheid van klei heeft net naast de eerste prijs gegrepen op het Waterinnovatiefestival 2024. Zestig innovaties maakten dit jaar kans op de prijs. Als één van de drie genomineerden was dit project van Waterschap Noorderzijlvest in de race voor de Waterinnovatieprijs in de categorie ‘Dijken van de toekomst’.

Foto: ED2050/Geert Job Sevink

Het Waterschapshuis reikte de prijs op 1 februari uit aan waterschappen die digitale data en kunstmatige intelligentie gebruiken om hun werk efficiënter uit te voeren. Het onderzoek naar de erodeerbaarheid van klei wordt gelijk met de bouw van de getijdenduiker uitgevoerd. Met als doel om dijken in de toekomst zo slim mogelijk te ontwerpen en te bouwen met slijtvaste lokale klei.  

Onderzoek naar klei-erosie

Klimaatverandering verandert de manier waarop we dijken bouwen. We onderzoeken continu hoe we dijken duurzaam kunnen versterken. In veel zeedijken zit een oude kleidijk verstopt. Belangrijk want het kan extra weerstand geven als de dijkbekleding zoals gras bij een storm door veel grote golven wegslaat. Hoe sterk is nu deze klei? En helpt deze mee om het water langer tegen te houden? Waterschap Noorderzijlvest voert nu proeven uit om een simpele manier te ontwikkelen die de erodeerbaarheid van verschillende soorten klei bepaalt. 

Miljoenen besparen

Het doel is een is een rekeninstrument te ontwikkelen waarmee we met een klein aantal simpel te meten eigenschappen van klei de sterkte ervan kunnen bepalen. Zo kunnen we in de toekomst dijken zo efficiënt mogelijk ontwerpen met klei die niet zo snel slijt! Hiermee besparen we tonnen aan CO2 en miljoenen op toekomstige dijkversterkingen. Enthousiaste waterschappers vertellen in dit filmpje over het onderzoek naar dijkenklei.