Nieuwe subsidieregeling voor digitalisering bij culturele instellingen

De provincie Groningen investeert de komende jaren in de digitalisering bij culturele instellingen. Daarbij gaat het om het online beschikbaar stellen van de collecties van deze instellingen, maar ook om de inzet van digitale middelen, zoals sociale media. Als collecties van bijvoorbeeld musea en erfgoedorganisaties online beschikbaar worden gesteld, kunnen meer mensen hiermee in aanraking komen. Erfgoedinstellingen kunnen geld krijgen om hun medewerkers hierin te scholen. Aanvragen kan via ons subsidieloket.

Wat is er nodig?

Erfgoedpartners, de provinciale steuninstelling voor onder meer musea, molens, borgen, erfgoededucatie en archeologie, gaat bij culturele instellingen inventariseren welke digitale middelen zij hebben en wat hun behoeften zijn op het gebied van materiaal en scholing. Verder krijgen twintig instellingen de komende drie jaar de kans om een coachingstraject te doorlopen. Met het scholingsprogramma en het coachingstraject moet de digitalisering een vast onderdeel in het beleid van erfgoedinstellingen worden.

Collectie Groningen

De afgelopen jaar is al geïnvesteerd in de digitalisering van de collecties van musea. Op de website www.collectiegroningen.nl worden topstukken van Groninger erfgoedinstellingen digitaal beschikbaar gesteld, voorzien van uitleg. Bezoekers van de website kunnen de foto's op de website rechtenvrij gebruiken. Onderzoek wijst uit dat toeristen vaak door foto's gestimuleerd worden om een museum of een stad te bezoeken. Inmiddels staan al meer 600 objecten op deze website. De volgende stap is om de objecten meer onder de aandacht te brengen, via bijvoorbeeld sociale media.

Begeleiding

Erfgoedpartners verzorgt al cursussen op het gebied van fotografie, sociale media en het beter vindbaar maken van websites. Erfgoedinstellingen kunnen ook begeleiding krijgen bij het ontwikkelen van beleid op het gebied van digitalisering. De komende twee jaar gaat Erfgoedpartners het scholingsprogramma nog verder uitwerken en verbeteren. Naast geld voor scholing is er ook subsidie beschikbaar voor het aanschaffen van software of de ontwikkeling van digitale toepassingen. De voorwaarde is dat culturele instellingen hiermee meer publiek bereiken. De subsidieregeling voor digitalisering is bedoeld voor alle culturele instellingen en loopt van 2018 tot en met 2020. Per jaar is maximaal 100.000 euro beschikbaar voor de uitvoering van de regeling.