Nieuwe resultaten onderzoek automatisch bestuurde trein bekend

Er is in de provincie Groningen onderzoek gedaan naar automatisch bestuurbare treinen door Automatic Train Operation (ATO). Door ATO kunnen er meer treinen rijden over het bestaande spoor. De resultaten van dit onderzoek zijn nu beschikbaar. 

Onderzoeksrapport

De testen zijn in opdracht van de provincie Groningen en ProRail uitgevoerd, samen met vervoerder Arriva en leverancier Stadler. De resultaten uit de eerste testen uit 2019 waren positief. Naar aanleiding van deze testen is een vervolgonderzoek gedaan, waarbij gekeken is naar rijden volgens een tijdschema, stoppen op de juiste positie langs het perron en energiezuinig rijden.

Automatic Train Operation

ATO is een technologie die geautomatiseerd rijden over het spoor mogelijk maakt. Het systeem ondersteunt de machinist en neemt taken over. Door geautomatiseerd rijden kunnen treinen op een veilige manier dichter op elkaar rijden. Dat maakt meer treinverkeer mogelijk. Ook kan met ATO energie bespaard worden omdat het mogelijk is om optrekken, snelheid en remmen in te stellen. 

Rijden met een tijdschema

Tijdens het testen er volgens een vooraf ingesteld schema gereden. Het was mogelijk om wijzigingen door te voeren tijdens het rijden. Denk bijvoorbeeld aan een trein die door vertraging achterloopt op de dienstregeling en daardoor even moet wachten op een andere trein. Het systeem probeert daarna de opgelopen vertraging goed te maken. De testen lieten zien dat dit werkt wanneer de wijziging niet te laat binnenkomt.

Stoppen op juiste plek

Momenteel stopt een trein op de juiste plek door middel van borden en seinen langs het spoor. Met ATO kan een trein later remmen en preciezer stoppen. De testen bevestigen dit: het systeem laat de trein binnen een bandbreedte van ongeveer drie meter stoppen.

Energiezuinig rijden

Bij een vliegtuig of in de auto zorgt een cruise-control ervoor dat er zuiniger wordt gereden. Dit heeft te maken met een meer constante snelheid van het voertuig. Dit is vergelijkbaar met een trein met ATO. De testen lieten zien dat er een daling van energiegebruik is bij verschillende instellingen. Hoeveel energie er precies wordt bespaard met ATO is nog niet te zeggen. Met verder onderzoek wordt er gekeken hoe hier meer inzicht in te krijgen is.