Nieuwe planning aanleg getijdenduiker

Nieuwe planning aanleg getijdenduiker

In april is de aanbesteding van de aanleg van de getijdenduiker in de Dubbele Dijk bij Bierum gestart. In september wordt naar verwachting bekend welke aannemer de getijdenduiker gaat bouwen. Volgens de nieuwe planning start de aanleg van de duiker in 2023 en worden de werkzaamheden in de eerste helft van 2024 afgerond. 

Verleggen kabels voor aanleg getijdenduiker

De Dubbele Dijk is een nieuw soort dijk, waarbij je soms tegen onverwachte zaken aanloopt die gevolgen hebben voor de planning. Zo bleek vorig jaar dat er meer vergunningen nodig zijn om een duiker in de zeedijk te mogen bouwen. Dat kost meer tijd. Ook gaf de provincie opdracht tot extra onderzoek naar eventuele verziltingsrisico's voor omliggende landbouwgronden. Op grond van de positieve onderzoeksresultaten zijn we in april gestart met de aanbesteding voor de aanleg van de getijdenduiker. Ook zijn we begonnen met de voorbereidingen voor de aanvraag van vergunningen. Ter voorbereiding van de bouwwerkzaamheden worden deze zomer kabels en leidingen verlegd op de plaats waar de getijdenduiker komt.

Slibinvang

De getijdenduiker laat gecontroleerd zout water uit de Eems het gebied tussen de twee dijken in en uitstromen. Het slib dat met het water mee stroomt kan er bezinken. Door deze slibinvang wordt de scheiding tussen land en water zachter, waardoor er meer ruimte komt voor planten en dieren die leven op de grens van zoet en zout water.  Het noordelijk deel is bestemd voor zilte landbouw en aquacultuur. Om het zoute water toegang te geven tot dit proefgebied wordt een opening aangebracht tussen het noordelijk en zuidelijk deel van de Dubbele Dijk.