Koeien in de stal

Nieuwe openstelling Maatwerkregeling

Van 15 april tot en met 31 mei kunnen agrariërs in het aardbevingsgebied subsidie aanvragen voor de Maatwerkregeling van het Agroprogramma. De Maatwerkregeling is bedoeld voor agrariërs die te maken hebben met de gevolgen van gaswinning en die investeringen moeten doen om hun bedrijfsvoering weer op gang te brengen.

Meerdere keren open

De Maatwerkregeling wordt meerdere keren per jaar opengesteld; na deze ronde volgen dus meer openstellingen. Agrariërs kunnen dan een volgende keer een aanvraag indienen.

Maatwerk

Met de subsidie kunnen agrariërs in het aardbevingsgebied, die te maken hebben met schadeafhandeling en/of versterkingsoperatie, de ontwikkeling van hun bedrijf weer in gang zetten. De subsidie is te benutten voor de specifieke situatie van de aanvrager. Daarbij wordt aanvullend gekeken of er schade is aan mest-, melk- of koelkelders, of het om een karakteristiek pand gaat, of funderingsproblematiek speelt en of geïnvesteerd wordt in asbestverwijdering of verduurzaming.

Gezamenlijk programma

Het Agroprogramma is een gezamenlijk programma van de agrarische sector, de aardbevingsgemeenten (Eemsdelta, Het Hogeland, Groningen, Midden-Groningen, Oldambt), het Rijk (ministeries van LNV en EZK) en de provincie Groningen. In totaal is er 240 miljoen euro beschikbaar voor het Agroprogramma, waar het grootste deel bestemd is voor de Maatwerkregeling. In deze ronde is er 17 miljoen euro aan subsidie beschikbaar.

Update 16 april

Voor de tweede openstelling van de Maatwerkregeling zijn op 15 april meer dan 150 aanvragen binnengekomen. Met dit aantal aanvragen is naar verwachting het beschikbare budget voor deze ronde (17 miljoen) uitgeput. Het is nu niet meer zinvol om een aanvraag te doen. De kans is erg groot dat deze afgewezen wordt. De Maatwerkregeling wordt dit jaar nog twee keer opengesteld; rond de zomer en in het najaar. En ook volgend jaar volgen er weer nieuwe openstellingen.