Nieuwe natuurzone Westerbroek verbindt ’t Roegwold met Zuidlaardermeergebied

De nieuw aangelegde natuurzone Westerbroek is op vrijdag 1 april feestelijk ingewijd door gedeputeerde Johan Hamstra en Inge Eshuis, bestuurder waterschap Hunze en Aa’s. Aan weerszijde van de A7 bij Westerbroek is in totaal 90 hectare nieuwe natuur aangelegd. Tijdens een korte wandeling konden geïnteresseerden meer over het gebied te weten komen. Door de natuurzone kunnen dieren, zoals de otter en de ringslang, zich verplaatsen. Hiermee hebben zij een groter leefgebied gekregen, wat goed is voor de biodiversiteit.

Groter natuurgebied

De natuurzone Westerbroek is aangelegd tussen 2018 en 2021 en verbindt natuurgebied ’t Roegwold met het Zuidlaardermeergebied. Dankzij deze verbinding worden de natuurgebieden robuuster en gevarieerder. In de natuurzone is onder andere een doorgaande slenk (watergeul) met natuurvriendelijke oevers gegraven. Dit is nu een fijne plek voor planten en dieren om zich te vestigen. Naast de slenk zijn er ook faunapassages aangelegd, zodat dieren veilig onder de weg door kunnen. Voor wie rondom de natuurzone wil wandelen zijn er verschillende routes met uitzichtpunt. 

Natuurlijke ontwikkeling

Het ontwerp van het gebied is geïnspireerd op het landschap uit de veentijd. In het gebied is veel gebaggerd. Hierdoor zijn strakke lijnen in het landschap ontstaan. Deze lijnen zijn intact gehouden, maar zullen in de loop van de tijd door  de natuurlijke processen zoals wind en erosie vervagen. De natuur krijgt de ruimte om de uiteindelijke vorm van de slenk te bepalen. Nieuw aangeplante bomen zorgen voor een gevarieerd landschap en maken de cultuurhistorie van Westerbroek opnieuw zichtbaar.