Nieuwe locatie voor werkschepen en opslag materiaal geopend

De provincie heeft een nieuw steunpunt langs het Winschoterdiep in Waterhuizen. Werkschepen van de provincie kunnen hier aanleggen en opladen. Ook is er plek om materiaal voor onderhoud aan vaarwegen op te slaan en in en uit te laden. Vrijdag 7 oktober werd de nieuwe locatie officieel geopend door gedeputeerde Fleur Gräper-van Koolwijk.

Elektrisch laden

Het steunpunt heeft ook faciliteiten voor het opladen van elektrische schepen. Het inspectieschip PW18 vaart al op elektriciteit en ook de twee werkschepen van de provincie worden vervangen door elektrisch aangedreven schepen. De locatie aan het Winschoterdiep ligt dichtbij het toekomstige steunpunt voor beheer en onderhoud op industrieterrein Roodehaan, waar in de toekomst alle buitendienstlocaties naartoe verhuizen.

Klimaatadaptatie

De nieuwe locatie ligt in de ecologische stadsstructuur en het Hunzedal. Bij de aanleg en inrichting van het terrein is hier rekening mee gehouden. We dragen bij aan klimaatadaptatie, bijvoorbeeld door waterberging op het terrein en het aanplanten van bos.

Opening 

Bij de opening van de nieuwe locatie bood Bomenridders Groningen twee bomen aan, een inlandse zomereik en Japanse levensboom. De bomen werden 7 oktober met een schip vervoerd en een werkschip van de provincie takelde de bomen op de wal. Later plant de provincie nog meer bomen aan, vanuit het uitvoeringsprogramma bos en hout. 

Overdracht 

De provincie gebruikte jarenlang een opslagterrein bij Borgsloot langs het Eemskanaal voor de opslag van materialen voor vaarwegen. Omdat dit terrein is overgedragen aan Rijkswaterstaat moest de provincie op zoek naar een nieuwe locatie.