Nieuwe JTF-subsidies mkb: eerlijke transitie naar groene economie

Op woensdag 20 maart gaan er twee nieuwe subsidieregelingen van het Just Transition Fund (JTF) open, specifiek voor het mkb. Het gaat om de subsidies Mkb personeel en scholing en Mkb digitalisering en robotisering. Met de subsidie kunnen ondernemers aan de slag om hun bedrijf verder te vergroenen en te verduurzamen mét nieuwe werkgelegenheid. Dit biedt kansen voor innovatieve ideeën en slimme oplossingen, maar ook voor nieuwe opleidingen en omscholing. Met de nieuwe mkb-subsidieregelingen willen de provincies Groningen, Drenthe en Fryslân, de gemeente Emmen en de noordelijke arbeidsmarktregio’s ondernemers graag helpen om hun ideeën en projectvoorstellen verder te brengen. Vanaf 20 maart kunnen mkb'ers hun aanvragen indienen bij het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN).

Nieuwe JTF-subsidies mkb: eerlijke transitie naar groene economie

Op woensdag 20 maart gaan er twee nieuwe subsidieregelingen van het Just Transition Fund (JTF) open, specifiek voor het mkb. Het gaat om de subsidies Mkb personeel en scholing en Mkb digitalisering en robotisering. Met de subsidie kunnen ondernemers aan de slag om hun bedrijf verder te vergroenen en te verduurzamen mét nieuwe werkgelegenheid. Dit biedt kansen voor innovatieve ideeën en slimme oplossingen, maar ook voor nieuwe opleidingen en omscholing. Met de nieuwe mkb-subsidieregelingen willen de provincies Groningen, Drenthe en Fryslân, de gemeente Emmen en de noordelijke arbeidsmarktregio’s ondernemers graag helpen om hun ideeën en projectvoorstellen verder te brengen. Vanaf 20 maart kunnen mkb'ers hun aanvragen indienen bij het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN).

Personeel en scholing

De eerste subsidieregeling is de Mkb-subsidie personeel en scholing, gericht op duurzame inzetbaarheid van personeel. Mkb'ers in Noord-Nederland die willen investeren in het personeelsmanagement van hun bedrijf, kunnen een aanvraag indienen. Bijvoorbeeld door een strategisch personeelsadvies- of beleid op te laten stellen. Door personeel bij of om te (laten) scholen op nieuwe vaardigheden en competenties. Of door een HR- of loopbaanadviseur in dienst te nemen.

Digitalisering en robotisering

De tweede subsidieregeling is voor digitalisering en robotisering. Het doel van deze regeling is schonere en efficiëntere productieprocessen dankzij digitalisering en robotisering. Dit leidt tegelijk tot verbetering van de arbeidsomstandigheden zoals schoner en minder zwaar werk én tot een efficiëntere inzet van personeel. Mkb'ers in Noord-Nederland die hierin investeren, bijvoorbeeld door een digitaliseringsadvies op te laten stellen of te investering in hard- en software, kunnen met deze subsidie hiervan een deel vergoed krijgen.

Subsidie aanvragen

Mkb'ers die kansen zien om met hun ideeën of voorstellen aan de slag te gaan, kunnen vanaf 20 maart een aanvraag indienen via het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN). Meer informatie over de nieuwe subsidieregelingen en contactgegevens staan op de website van het SNN

Webinar

Op donderdag 28 maart van 16.00 – 17.15 uur is er een webinar over de nieuwe mkb-subsidies. Verschillende sprekers vertellen over de inhoud van de regelingen en er is ruimte voor vragen en inspiratie. Aanmelden kan via: https://www.snn.nl/webinar-mkb-subsidies-jtf.