Nieuwe aanpak voor Gronings verkeersbeleid in meerjarenprogramma mobiliteit

De provincie heeft het programma Mobiliteit vastgesteld. In dit plan geven we aan hoe we het reizen in Groningen de komende jaren zo comfortabel, duurzaam en betaalbaar mogelijk houden. Gedeputeerde Fleur Gräper-van Koolwijk presenteerde het Mobiliteitsprogramma vandaag tegelijk met het Uitvoeringsprogramma. 

 

Groningers betrokken

Wat beweegt jou? Die vraag stond afgelopen jaar centraal bij de totstandkoming van het nieuwe mobiliteitsprogramma. In het proces ernaartoe betrok de provincie zo veel mogelijk Groningers: inwoners, jongeren, bedrijven, gemeenten en belangenorganisaties. De opbrengst is verwerkt in een Programma Mobiliteit (2022-2037) en een Uitvoeringsprogramma (2022 - 2027).

Kwaliteit van leven

De kwaliteit van leven staat voorop in het mobiliteitsprogramma. Daarbij komen thema's als verkeersveiligheid en duurzaamheid verschillende keren terug. Ook komt er één systeem van publieke mobiliteit, waarmee reizigers zelf een rit kunnen samenstellen met de trein, bus, hubtaxi, deelvervoer, eigen auto of fiets. Daarmee versterken we de bereikbaarheid en leefbaarheid in het buitengebied. Ook willen we een meer actieve rol spelen op het gebied van goederenvervoer en logistiek. Door samen te werken met de logistieke sector kan de economie in onze provincie duurzamer worden.